Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium (dobrostan zwierząt a prawa zwierząt)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.KON.SM.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium (dobrostan zwierząt a prawa zwierząt)
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt II stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Dobrostan zwierząt a prawa zwierząt – idee zbieżne czy przeciwstawne? (dyskusja po przedstawieniu głównych tez)

Postrzeganie dobrostanu zwierząt przez opinię publiczną (czy regulacje prawne wymagają zaostrzenia, czym jest dobrostan zwierząt dla ankietowanych w UE) (dyskusja)

Idea certyfikacji dobrostanowej produktów żywnościowych na wzór certyfikacji w rolnictwie ekologicznym (dyskusja)

Automatyczne audyty dobrostanowe (science fiction czy rzeczywistość?)

Weganizm, wegetrianizm, fleksitarianizm – co kształtuje nasz światopogląd? (dyskusja)

Środowisko, klimat, a produkcja zwierzęca (filmy, dyskusja)

Literatura:

Fraser A.F; Broom D.M. Farm animal behaviour and welfare, CABI, 1997

Nowicki Jacek, Pabiańczyk Mariola: Czy Dyrektywa 2008/120/WE już nie wystarczy dla zapewnienia świniom odpowiedniego poziomu dobrostanu?, w: Dobrostan zwierząt : różne perspektywy / Mamzer Hanna ( red. ), 2018, Wydawnictwo Naukowe Katedra, ISBN 978-83-66107-00-7, ss. 253-272

Godyń Dorota, Nowicki Jacek, Herbut Piotr: Effects of Environmental Enrichment on Pig Welfare—A Review, w: Animals, vol. 9, nr 6, 2019, ss. 1-17, DOI:10.3390/ani9060383

Adamczyk K., Górecka-Bruzda A., Nowicki J. [i in.]. 2015. Perception of environment in farm animals - a review. Annals of Animal Science 15: 565-589.

Nowicki Jacek: Klatki porodowe - dobrostan prosiąt czy zniewolenie loch?, w: Bezpieczne czy zniewolone? : szkice o zwierzętach / Mamzer Hanna, Żok Agnieszka (red.), 2019, Oficyna Wydawnicza Epigram, ISBN 978-83-61231-66-0, ss. 155-168

Adamczyk K., Kaleta T., Nowicki J. 2017. W obronie dobrostanu zwierząt w ujęciu zootechnicznym. Przegląd Hodowlany, 1, 1-3.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

zasady merytorycznej, rzeczowej, opartej na naukowych argumentach dyskusji , sposoby prezentacji argumentów;

uwarunkowania relacji człowiek - zwierzę

Umiejętności:

Student potrafi:

porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, merytorycznie dyskutować i bronić własnych argumentów, korzystać ze zrozumieniem z literatury naukowej w celu przygotowania właściwej argumentacji do dyskusji, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę w obszarze nauk o zwierzętach;

przygotowywać i wygłaszać prezentacje z zakresu nauk zootechnicznych, bronić przedstawianych w nich argumentów

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem zwierząt;

postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej i społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studentów podczas dyskusji, doboru odpowiednich argumentów, umiejętności ich prezentacji i wiedzy nt. idei praw zwierząt oraz dobrostanu zwierząt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Jacek Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki, Magdalena Socha
Prowadzący grup: Jacek Nowicki, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)