Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.FIZ.SM.HZOIY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia stosowana
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z rozszerzonymi pojęciami dotyczącymi funkcjonowania organizmu w stanie fizjologicznym oraz podczas zaburzonej homeostazy. W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student powinien wybrać odpowiednią analizę do diagnostyki zmian funkcjonowania organizmu, prawidłowo ocenić i zastosować jej wyniki.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: Homeostaza organizmu, funkcje poszczególnych układów. Mechanizmy regulacyjne funkcjonowania organizmów. Adaptacja organizmu do zmiennych warunków. Rytmy biologiczne, wpływ czynników środowiskowych na ich przebieg. Odporność organizmu a integracja z innymi układami fizjologicznymi. Metodologia badań fizjologicznych, pozyskiwanie, przechowywanie i wykorzystanie materiału biologicznego do badań.

Tematyka ćwiczen: Materiał biologiczny jako źródło informacji o stanie fizjologicznym organizmu. Indeks glikemiczny i diagnostyka zaburzeń glikemii. Ocena stanu fizjologicznego wątroby. Parametry homeostazy, oznaczanie hormonu stresu. Izolacja DNA z różnych śladów biologicznych

Literatura:

1. Fizjologia zwierząt, T. Krzymowski, J. Przała, PWRiL, 2005

2. Fizjologia medyczna - Guyton, 2008.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: podstawowe rodzaje i typy doświadczeń, zasady, metody i techniki prowadzenia pracy badawczej; podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, w zaawansowanym stopniu zakres technik i metod analitycznych wykorzystywanych w naukach o zwierzętach, pozwalającą na interpretację wyników prowadzanych badań.

Student szacuje ryzyko wykorzystania poszczególnych technik badawczych dla danego typu materiału badawczego, posługuje się metodami analitycznymi; interpretuje i weryfikuje wyniki analiz oraz diagnozuje stan fizjologiczny zwierząt.

Absolwent potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa i jest świadomy odpowiedzialności za efekty pracy zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne - Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%

Wykłady - egzamin - na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

do pełnej realizacji przedmiotu nie są wymagane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Dorota Katarzyńska-Banasik, Maria Mika, Ewa Ocłoń, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zubel-Łojek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.