Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika i fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.BOT.SI.HRBGY.O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika i fizjologia roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i funkcjonowaniu rośliny, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych, zwłaszcza paszoznawstwa, fizjologii i żywienia zwierząt, uprawy roślin paszowych, łąkarstwa.

Pełny opis:

Zarys morfologii roślin okrytonasiennych; organografia: korzeń, pęd wegetatywny i generatywny, trwałość pędów. Wzrost, rozwój i rozmnażanie generatywne roślin. Biologia dyspersji diaspor generatywnych i wegetatywnych. Formy ekologiczne roślin - organy zmodyfikowane

Komórka roślinna w aspekcie żywienia zwierząt: organelle właściwe roślinom, barwniki roślinne i gromadzone materiały zapasowe. Substancje o działaniu negatywnym (toksyny, fotouczulacze, fitoestrogeny) oraz pożądane (olejki eteryczne, fitoncydy, garbniki).

Histogeneza: klasyfikacja, terminologia i budowa tkanek roślinnych oraz ich znaczenie paszowe. Układy tkankowe: schemat tkankowej organizacji wewnętrznej w młodszych i starszych organach roślinnych.

Odżywianie się roślin: pobieranie i transport wody i składników mineralnych. Zjawiska fizykochemiczne, drogi oraz czynniki warunkujące sprawność procesów transpiracji. Fotosynteza w aspekcie produktywności roślin i czynniki wpływające na jej wydajność. Adaptacje ekologiczne roślin na poziomie fizjologiczno-cytologicznym, anatomicznym i morfologicznym

Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin i przyporządkowywanie ich do właściwych taksonów, Oznaczanie za pomocą przewodnika przedstawicieli podstawowych rodzin botanicznych .Charakterystyka morfologiczna i użytkowa wybranych rodzin (Brassicaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae, Solanaceae, Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae).

Budowa komórki ze szczególnym uwzględnieniem struktur swoistych dla roślin: plastydy, wakuola z sokiem komórkowym i ściana komórkowa oraz znajdujące się w nich barwniki roślinne i materiały zapasowe.

Komórka roślinna jako układ osmotyczny: pomiar ciśnienia osmotycznego komórki roślinnej. Podstawowe czynniki modyfikujące efektywność fotosyntezy: wpływ barwy i natężenia światła na intensywność fotosyntezy.

Literatura:

Stachak A. Botanika dla zootechników.

Praca zbiorowa pod red Pojnara E., 1980-1999. Skrypt Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B., 1995 (i wznowienia). Botanika. PWN Warszawa

Szafer W., Pawłowski B. Kulczyński S., 1986 (i wznowienia). Rośliny polskie – klucz do oznaczania roślin. PWN Warszawa

Kopcewicz J., Lewak St. 2002. Fizjologia roślin. PWN. - wybrane rozdziały.

Praca zbiorowa (red.) Woźny A., Michejda J., Ratajczak L. 2001 (i wznowienia). Podstawy biologii komórki roślinnej. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

bsolwent rozpoznaje organizację komórkową żywych organizmów na poziomie submikroskopowym;

opisuje budowę organów generatywnych i wegetatywnych roślin oraz ekologicznie uwarunkowane modyfikacje;

opisuje przebieg procesu rozmnażania generatywnego oraz wegetatywnego roślin;

wyjaśnia odmienną budowę anatomiczną organów charakterystycznych dla różnych taksonów roślinnych;

charakteryzuje procesy fizjologiczne zachodzące u roślin (fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport wody oraz soli mineralnych);

posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną;

identyfikuje najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, gatunki roślin;

korzysta z kluczy i przewodników do oznaczania roślin;

rozpoznaje materiał roślinny na podstawie preparatów mikroskopowych;

porównuje poziom organizacji komórkowo-tkankowej roślin różnych taksonów;

analizuje procesy fizjologiczne zachodzące u roślin (fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport wody i soli mineralnych);

docenia rolę roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym;

posiada umiejętność pracy w zespole z poczuciem odpowiedzialności za wspólnie realizowane cele.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.