Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualne problemy w rozrodzie i hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.APR.SM.HZOIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne problemy w rozrodzie i hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami występującymi w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Pełny opis:

Instytucjonalny nadzór nad hodowlą koni w Polsce.

Zmiany pogłowia koni, struktury rasowej, potencjał hodowli prywatnej oraz Stadnin Koni i Stad Ogierów będących pod nadzorem KOWR

Kreowanie polityki hodowlanej populacji koni w Polsce.

Oczekiwania rynku – odbiorców koni, a możliwości produkcyjne polskiej hodowli (przegląd ras i typów koni do poszczególnych sposobów ich użytkowania z uwzględnieniem sportu).

Zaburzenia w rozrodzie koni jako wynik zmieniających się warunków środowiskowych i sposobów użytkowania koni.

Ekonomiczne aspekty rozrodu bydła w produkcji mleka i mięsa

Organizacja reprodukcji w stadzie krów mlecznych

Organizacja rozrodu bydła mięsnego

Czynniki wpływające na wskaźniki rozrodu bydła

Wykorzystanie metod biotechnologicznych w rozrodzie bydła

Organizacyjne podstawy produkcji świń. Specyfika produkcji w cyklu otwartym i zamkniętym

Efektywność reprodukcji świń – stan obecny i perspektywy

Planowanie reprodukcji świń.

Rozród świń – niewykorzystane możliwości

Literatura:

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu hodowli oraz rozrodu koni, bydła i trzody chlewnej

Efekty uczenia się:

Opisuje i definiuje zagadnienia dotyczące organizacji produkcji koni, bydła i trzody chlewnej oraz zależności wpływające na jej efektywność

Określa zależności i czynniki wpływające na użytkowość rozpłodową koni, bydła i świń

Zna metody biotechniczne wykorzystywane w reprodukcji koni, bydła i świń oraz zasady obowiązujące w międzynarodowym obrocie materiałem rozrodczym (nasienie, zarodki)

Posiada wiedzę pozwalającą na optymalne planowanie produkcji w stadach koni, bydła i trzody chlewnej działających w oparciu o różne technologie

Potrafi, dokonać analizy problemu w oparciu o znajomość różnych systemów chowu, zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli.

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie,

potrafi organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100 %.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Zenon Podstawski, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Zenon Podstawski, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.