Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physiological aspects of plant resistance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.2.PAPR.SC.ECTIE.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Physiological aspects of plant resistance
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Lectures

1. Definition of stress, general reactions of plants to abiotic and biotic stress, mechanisms of defense and tolerance to osmotic (drought &salinity), thermal, radiation, oxidative and environmental contamination stresses 2 hr.

2. General characteristics of plant resistance to pathogens. Passive and active resistance, induced mechanism of resistance, specific resistance, hypersensitive reaction, structural barriers, phytoalexins, PR proteins – 4 hrs

3. Physiological aspects of allelopathy – 2hrs

4. Plant resistance to pests, biochemical interaction between pant and insects – 2 hrs.

Lab practicals

1. Determination of proline in plant tissue, subjected to osmotic stress – 3 hrs.

2. Determination of phytoalexin (isocoumarin) in carrot roots infested by carrot root fly – 4hrs.

3. Measurement of lipid-protein membrane permeability in leaves of various species resulting from low temperature treatment - 3 hrs

Literatura:

.B. Harbone. Ekologia biochemiczna 1997,PWN.

M. Kozłowska, G. Konieczny. Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki, 2003. Wyd. AR w Poznaniu

Ashwani K. rai &Teruhiro Takabe. Abiotic stress tolerance in plants, 2006. Springer

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)