Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Brewing Technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.2.BRT.SC.ECTIE.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Brewing Technology
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Literatura: (tylko po angielsku)

1. Analytica EBC, 1987.

2. Malting and brewing technology, Wolfgang Kunze, 1994.

3. A Handbook of basic brewing calculations, Stephen R. Holle, MBAA, 2003

4. Practical Handbook for the Specialty Brewer – Raw Materials and Brewhouse Operations, Karl Ockert, MBAA, 2008

Practical Handbook for the Specialty Brewer – Fermentation, Cellaring, and Packaging Operations, Karl Ockert, MBAA, 2008

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)