Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Vegetable crops and herbs from Mediterranean and Black Sea Regions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.1.VEGH.SC.ECTIE.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Vegetable crops and herbs from Mediterranean and Black Sea Regions
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures

1. Importance, chemical composition, development, status and perspectives of non-traditional and spice vegetable crops production. Nutrition and biological significance of spice vegetables. /1 hour/ 2. Rare fruit development non-traditional and spice vegetable crops – red grind pepper (Capsicum annuum L.), cape-gooseberry (Physalis peruviana L.), lima beans (Phaseolus lunatus L.), okra (Abelmoshud esculentus Moench.), sponge gourd (Luffa cylindrical R.), calabash gorud (Laginaria vulgaris Ser.), different species, variety and forms from gender shuash (Cucurbita,) ,chayote (Sheium edules Jacq.). Origin, distribution, economic importance. Requirements to environmental conditions. Propagation. Technological of growth. Harvesting, processing, edible and usable part, storage. /3 hours/

3. Rare leaf vegetable crops - rucola (arugula) (Eruca sativa Mill.), garden orache (Atriplex hortensis L.), watercress (Nasturcium officinale W.T. Aiton.) great nettle (Urtica dioica L.), rions tooth (Tarcsacum officinale Webber, fennel (Foenicum vulgare L.) Origin, distribution, economic importance. Requirements to environmental conditions. Propagation. Technological of growth. Harvesting, processing, edible and usable part, storage. /3 hours/

4. Leaf-stem and bulb rare and spice vegetable crops – globe artichoke (Cynara scolymus L.), cardoon (Cynara carunculusm L.). Origin, distribution, economic importance. Requirements to environmental conditions. Propagation. Technological of growth. Harvesting, processing, edible and usable part, storage. /3 hours/

5. Rare root and tubers rare and spice vegetable crops – batats (Ypoema batatas L.), ginger (Zingiber officinalis Roscoe),mandrakes (Mandragora officinarum). Origin, distribution, economic importance. Requirements to environmental conditions. Propagation. Technological of growth. Harvesting, processing, edible and usable part, storage. /3 hours/

6. Spice vegetable crops – savory (Saturea hortensis L.), spearmint (Menta viridis L.), , ramsons (Allium ursinum L.), sweet basil (Osimum basilicum L.), lovage (Levisticum officinale W.D.J.Koch), rosemary (Rosmarinum officinalis L.), sweet trefoil (Trigonela caerulea Ser.). Origin, distribution, economic importance. Requirements to environmental conditions. Propagation. Technological of growth. Harvesting, processing, edible and usable part, storage. /2 hours/

Seminars and practical exercises

1.Morphological characteristics and description of the main plants organs and the usable part of rare fruit development non-traditional and spice vegetable crops – red grind pepper (Capsicum annuum L.), cape-gooseberry (Physalis peruviana L.), lima beans (Phaseolus lunatus L.), okra (Abelmoshud esculentus Moench.), sponge gourd (Luffa cylindrical R.), calabash gorud (Laginaria vulgaris Ser.), chayote (Sheium edules Jacq.), different species, variety and forms from gender shuash (Cucurbita).

2. Morphological characteristics and description of the main plants organs and the usable part of rare leaf vegetable crops - rucola (arugula) (Eruca sativa Mill.), garden orache (Atriplex hortensis L.), watercress (Nasturcium officinale W.T. Aiton.) great nettle (Urtica dioica L.), rions tooth (Tarcsacum officinale Webber), fennel (Foenicum vulgare L.),

Literatura: (tylko po angielsku)

Bosland, P., 2012 Peppers Vegetable and Spice Capsicums.Crop Production Science in Horticulture New Mexico State University, USA

Brewster, J. L., 1994. Onions and Other Vegetable Alliums. Cab International

Dimov, Iv., 2001. Technology for growing of spice crops. SEGA, Plovdiv, 34 (Bg)

Dimov, Iv. And G. Antonova, 2001. Technology for growing of non-traditional vegetable crops. SEGA, Plovdiv, 38(Bg)

Evstatieva, L., 2001. Technology for growing of herbs. SEGA, Plovdiv, 42 (Bg)

Malinov, V., 2005. Production of spices. Vasilina, Varna.34 (Bg)

Russo, V. M., 2012. Peppers Botany, Production and Uses,. USDA/ARS

Talbert, T. J., 1953. Growing Fruit and Vegetable Crops. LF

Tindall, H. D., 1983. Vegetables in the tropics. MacMillan Press

Ware, G.W., 1961. Raising vegetables. Interstate

Welbaum, G. E., 2012. Vegetable Production and Practices., Virginia Tech University, USA

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)