Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

New trends in food processing and preservation technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.1.NTFPT.SC.ECTIE.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New trends in food processing and preservation technology
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures

New possibilities in food technology resulting from the scientific achievements of the 20th and 21th centuries. New groups of food products and expectations of the modern consumers

Minimally processed food, hurdles technology

Texturization of biopolymers - extrusion technique

Pressure membrane operations, electrodialysis, osmotic dehydration

The use of infrared and microwave heating in food technology

"Modified atmosphere packaging and controlled atmosphere storage of foods.

Sous-vide products and cook-chill ready meals"

Shock freezing, basics of cryogenics

Vacuum cooling and high-pressure freezing

Hybrid techniques in drying

Freeze-drying. Cryoconcentration

Electrical stimulation of meat

High pressure processing of food

Pulsed electric field processing

High intensity pulsed light technology

Ultrasounds in food processing and preservation

Irradiation of foods and the use of a non-ionizing electric field

Possibilities of using new preservatives of chemical and biotechnological origin

Exercises

Ultrafiltration in food technology

Texturization of food

Freeze-drying and its application in food industry

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Da-Wen Sun (Ed.). Emerging technologies for food processing. Second edition, 2014. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo. Academic Press, Elsevier ISBN: 978-0-12-411479-1. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Yang_Tao16/publication/265379212_High-Pressure_Processing_of_Foods_An_Overview/links/54ade9c50cf2828b29fcb77e/High-Pressure-Processing-of-Foods-An-Overview.pdf

2. Food Processing Handbook, pod red. J.G. Brennan, Wiley-VHC, Weinheim, 2006.

3. Novel Food Processing: Effect on Rheological and Functional Properties. J. Ahmed, H.S. Ramaswamy, S. Kasapis, J.I. Boye, CRC Press Boca Raton, 2009."

4. Handbook of Food Products Manufacturing t. I i II, Y.H. Hui (ed.), 2007, J. Wiley & Sons Inc., Hoboken, NJ.

5. Food Storage Stability, pod red. I.A. Taub, R.P. Singh, CRC Press Boca Raton, 1998.

6. European Parliament. Technology options for feeding 10 billion people. Options for sustainable food processing. State of the art report IC STOA 2013/122, November 2013. PE 513.533. CAT BA-04-13-048-EN-C. DOI 10.2861/4330. ISBN 978-92-823-5122-2. Available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513533/IPOL-JOIN_ET(2013)513533_EN.pdf"

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE – student knows and/or understands:

- physical, chemical, biochemical and microbiological processes which occur during food processing and preservation

- the knowledge of advanced methods, techniques, instruments and materials which are currently used or are introduced to food industry

SKILLS – student is able to:

- use advanced methods of food processing and preservation and is able to optimize their parameters

- choose appropriate analytical methods to study changes occurring in the course of food processing and manage to interpret obtained results

SOCIAL COMPETENCE- student is ready to:

- aware of necessity of target-oriented training and self-improvement in food technology domain TŻ2_K01 RT

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Exercises

"Passing the laboratory exercises on the basis of:

- ability to use selected devices used in exercises - participation in the assessment of exercises 10%

- 3 colloquia in the field of exercises (each passed for min. 60% points) - participation in the assesment of exercises 70%,

- individually written reports (average of obtained ratings) - participation in final assesment of exercises 20%.

Exercises score is 30% of the final grade of the module"

Exam:

Written exam (test); to obtain a positive score, it is necessary to provide at least 50% correct answers to the questions asked. Exam score is 70% of the final grade of the module.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Ireneusz Maciejaszek, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Joanna Banaś, Grzegorz Fiutak, Ireneusz Maciejaszek, Krzysztof Surówka, Iwona Tesarowicz, Magdalena Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)