Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielowymiarowe metody ilościowe w badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.Fx.WMI.SD.DRXXX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielowymiarowe metody ilościowe w badaniach naukowych
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Nabycie umiejętności z zakresu stosowania wielowymiarowych technik analitycznych w badaniach naukowych.

2. Nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami analizy danych, wskazania zasad opisywania i dyskusji wyników badań.

3. Nabycie umiejętności z zakresu oraz przygotowania danych do analizy.

Literatura:

Podstawowa (do 3 pozycji):

1. Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013.

2. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa, 1993,

3. Krzyśko M., Wielowymiarowa analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2000.

Uzupełniająca (do 3 pozycji):

1. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.

2. Sokołowski A., Analizy wielowymiarowe, Materiały kursowe Statsoft Polska, Kraków, 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Ma wiedzę dotyczącą metod wielowymiarowych analizy danych, które można wykorzystywać do modelowania procesów i zjawisk badanych w różnych dyscyplinach naukowych w obrębie nauk biologicznych, rolniczych, leśnych, technicznych, ekonomicznych i innych. Ma wiedzę o narzędziach analizy i przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Posiada pogłębioną wiedzę o technikach wizualizacji danych.

Posiada umiejętność wykorzystania i zrozumienia danych naukowych. Potrafi stosować narzędzia statystyki wielowymiarowej w celu analizy informacji naukowych. Posiada umiejętność samodzielnej analizy i przetwarzania danych. Wykorzystuje zaawansowane techniki wizualizacji danych.

UMIEJĘTNOŚCI:

Posiada umiejętność wykorzystania i zrozumienia danych naukowych. Potrafi stosować narzędzia statystyki wielowymiarowej w celu analizy informacji naukowych. Posiada umiejętność samodzielnej analizy i przetwarzania danych. Wykorzystuje zaawansowane techniki wizualizacji danych.

KOMPETENCJE:

Rozumie potrzebę zdobywania oraz przekazywania wiedzy społeczeństwu w celu zapewnienia dalszego rozwoju nauk rolniczych, leśnych i technicznych. Potrafi samodzielnie zdobywać, przyswajać oraz przetwarzać informacje. Potrafi w sposób właściwy ocenić wyniki eksperymentów, obserwacje i obliczenia oraz przedyskutować uzyskane rezultaty.

Dąży do poznania nowych metod opisu badanej rzeczywistości, aby zwiększyć kompetencje w zakresie efektywności swojej pracy twórczej. Rozumie potrzebę zdobywania oraz przekazywania wiedzy społeczeństwu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3

Pobieżnie omawia wielowymiarowe metody analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych.

Ma podstawowe umiejętności z zakresu wielowymiarowych metod analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych, ale ma trudności z ich stosowaniem.

Jest świadomy wykorzystania wielowymiarowych metod analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych, ale nie uwzględnia ich w praktyce.

Na ocenę 4

Omawia wielowymiarowe metody analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych, przedstawia możliwości ich wykorzystania.

Ma umiejętności z zakresu wielowymiarowych metod analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych, ale ma trudności z ich stosowaniem.

Jest świadomy wykorzystania wielowymiarowych metod analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach.

Na ocenę 5

Omawia wielowymiarowe metody analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych w sposób wyczerpujący i wyjaśnia ich wady i zalety.

Ma umiejętności polegające na formułowaniu zaawansowanych modeli z wykorzystaniem wielowymiarowych metod analizy danych z dziedziny nauk rolniczych, leśnych i technicznych. Potrafi dobrać właściwą metodę do rozwiązywanego problemu.

Jest świadomy wykorzystania technik analizy danych w naukach rolniczych, leśnych i technicznych. Dąży do dogłębnego poznania nowych metod opisu badanej rzeczywistości w zakresie skomplikowanych problemów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.