Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.3s.SEMD.SD.OOGXY.O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Doskonalenie warsztatu naukowego oraz zwiększenie dojrzałości naukowej przy wykorzystaniu pracy grupowej - forum dla doktorantów umożliwiające prezentowanie wiedzy i umiejętności naukowych, w dyscyplinach odpowiadających tematyce prac doktorskich, oraz uczestniczenie w dyskusjach naukowych

Pełny opis:

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych referatów nt. zrealizowanych prac magisterskich.

Prezentacja (referat) przygotowanego projektu badawczego (np. promotorskiego).

Udział w dyskusji nad problemem naukowym, celem pracy doktorskiej i hipotezami badawczymi (studium przypadku)

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych referatów.

Udział w dyskusji nad problemem naukowym wynikającym z analizy aktualnego stanu wiedzy (studium przypadku)

Udział w dyskusji nad problemem naukowym, celem i metodyką badań (studium przypadku)

Referat prezentujący propozycję publikacji do czasopisma JCR (opracowane statystycznie wyniki badań, ich interpretacja i wnioski).

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych autoreferatów prac doktorskich.

Literatura:

Czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne dotyczące wybranego tematu badawczego.

Doniesienia naukowe z konferencji krajowych i zagranicznych.

Podręczniki, wydawnictwa dotyczące techniki pisania i prezentowania prac naukowych i dyplomach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczacą nowych osiągnięć metod, technik i technologii, w tym w aspekcie kształtowania i ochrony środowiska, w zakresie studiowanej dyscypliny oraz możliwości finansowania badań i działalności naukowej

Umiejętności

Przygotowuje projekty badawcze oraz potrafi zaplanować zadania badawcze w celu uzyskania nowych oryginalnych informacji

Potrafi uzyskać informacje z różnych źródeł, przeprowadzać eksperymenty, analizować i interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie podczas dyskusji naukowej i w formie pisemnej

Kompetencje społeczne

Dąży do zwiększania jakości własnej pracy twórczej mając świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności naukowca

Metody i kryteria oceniania:

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska, Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Halina Kurzawińska, Stanisław Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Joanna Augustynowicz, Maria Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Dariusz Grzebelus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.