Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.1s.SEMD.SD.OOGXY.O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Doskonalenie warsztatu naukowego oraz zwiększenie dojrzałości naukowej przy wykorzystaniu pracy grupowej - forum dla doktorantów umożliwiające prezentowanie wiedzy i umiejętności naukowych, w dyscyplinach odpowiadających tematyce prac doktorskich, oraz uczestniczenie w dyskusjach naukowych

Pełny opis:

Prezentacja dotycząca zrealizowanej pracy doktorskiej. Odpowiedzi na pytania zadane podczas dyskusji naukowej.

Zapoznanie ze źródłami finansowania nauki i zasadami konstruowania i oceniania projektów badawczych (studium przypadku)

Udział w dyskusji nad problemem naukowym i celem pracy doktorskiej (studium przypadku)

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych referatów.Prezentacja aktualnego stanu wiedzy w obszarze badawczym (przegląd literatury) w celu znalezienia temtyki badawczej

Udział w dyskusji nad problemem naukowym, celem i metodyką badań (studium przypadku)

Zapoznanie z nowymi osiągnięciami w dyscyplinie. Zapoznanie ze strukturą publikacji naukowej

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych rautoreferatów prac doktorskich.

Literatura:

Czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne dotyczące wybranego tematu badawczego.

Doniesienia naukowe z konferencji krajowych i zagranicznych.

Podręczniki, wydawnictwa dotyczące techniki pisania i prezentowania prac naukowych i dyplomach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczacą nowych osiągnięć metod, technik i technologii, w tym w aspekcie kształtowania i ochrony środowiska, w zakresie studiowanej dyscypliny oraz możliwości finansowania badań i działalności naukowej

Umiejętności

Przygotowuje projekty badawcze oraz potrafi zaplanować zadania badawcze w celu uzyskania nowych oryginalnych informacji

Potrafi uzyskać informacje z różnych źródeł, przeprowadzać eksperymenty, analizować i interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie podczas dyskusji naukowej i w formie pisemnej

Kompetencje społeczne

Dąży do zwiększania jakości własnej pracy twórczej mając świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności naukowca

Metody i kryteria oceniania:

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska, Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Halina Kurzawińska, Stanisław Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Joanna Augustynowicz, Maria Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.