Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola zegara biologicznego w życiu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W7H.RZBZZ.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola zegara biologicznego w życiu zwierząt
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Organizmy żyjące na Ziemi są cykliczne, reagują na powtarzające się regularnie zmiany w przyrodzie: pory roku, okresy deszczowe i suche, cykle miesięczne i dobowe. Zegar biologiczny znajduje się w mózgu. Jego swoistym zegarmistrzem, czyli tym, co go reguluje, są powtarzające się regularnie pory doby i związana z tym ilość światła słonecznego, regularność wykonywania pewnych czynności: spożywania posiłków, godziny pracy i odpoczynku. Właśnie funkcjonowanie ssaków w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi endogennych rytmów biologicznych jest celem proponowanego cyklu wykładów. Jego zadanie to teoretyczne zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami zegara biologicznego, aktywnością neuronalną struktur tworzących elementy zegara oraz endokrynnymi mechanizmami kierującymi zjawiskami sezonowymi u zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do rytmów biologicznych. 1h

2. Cechy charakterystyczne rytmów biologicznych.1h

3. Zegary biologiczne mikroorganizmów (grzyby i bakterie).1h

4. Geny zegara biologicznego owadów.2h

5. Molekularne mechanizmy zegara biologicznego ssaków.3h

6. Zegary peryferyczne owadów i ssaków.2h

7. Zegary biologiczne kręgowców.2h

8. Neurohormonalny mechanizm zegara biologicznego.3h

9. Udział melatoniny w mechanizmie zegara biologicznego. 2h

10. Chrnifizjologia pracy (praca zmianowa). 2h

11. Sezonowośc rozordu ssaków.1h

Literatura:

1. Bronislaw Cymborowski. Zegary biologiczne. PWN 1987.

2. Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane. Jolanta Sotowska-Brochocka. Wyd. Uniw. Warszaw. 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)