Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia witamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W6O.BIOWI.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia witamin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy: Biotechnologia, 6 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Biochemia witamin ma na celu zapoznanie studentów z budową, funkcjami biochemicznymi i fizjologicznymi witamin, szlakami ich biosyntezy oraz występowaniem w przyrodzie.

Laboratoryjne ćwiczenia obejmują metody identyfikacji i oznaczania ilościowego najważniejszych witamin w roślinach stanowiacych ich naturalne źródło.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Biochemia Witamin (15 godzin) obejmują nastepujące zagadnienia:

1.Definicja witamin, systematyka, rola w żywieniu człowieka, funkcje fizjologiczne, pojęcia awitaminozy, hipo i hiper witaminozy

2.Witaminy grupy B. Budowa, biosynteza, funkcje biochemiczne, witaminy grupy B jako koenzymy oksydoreduktaz i transferaz.

3. Witamina C. Budowa, biosynteza i rozklad,funkcje biochemiczne, udział w reakcjach redox i alternatywnym szlaku oddechowym,rola antyoksydacyjna.

4. Witamina A i jej pochodne. Budowa, biosynteza i rozklad. Funkcje biochemiczne karotenoidów w procesach fotochemicznych

5. Witaminy pochodne steroli( witamina D). Budowa, biosynteza, rozklad. Niezbedne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT, witamina F), ich budowa, nomenklatura, biosynteza i rozkład. Biochemiczne funkcje NNKT i steroli w błonach biologicznych.

6. Witamina E i jej pochodne, budowa, biosynteza i rozkład, funcje biochemiczne tokoferoli w neutralizowaniu aktywnych form tlenu. Witamina K, budowa, biosynteza i rozkład. Biochemiczne funcje filochinonu i ubichinonu w fotosyntezie i procesach oddechowych.

7. Bioflawonoidy (witamina P), budowa,biosynteza i rozkład, rola bioflawonoidów jako antyoksydantów. Przegląd tzw. substancji witaminopochodnych.

Program ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje nastepującą tematykę:

1.Znaczenia witamin w dietetye. Przygotowanie prawidłowegojadłospisu pokrywającego zapotrzebowanie na witaminy.

2.Oznaczanie witamin z grupy B w preparatach farmaceutycznech.

3.Oznaczanie zawartości kwasu askorbinoweg w materiale roślinnym (różne obiekty) metodą jodanową.

4.Oznaczanie zawartości beta-karotenu w korzenich marchwi i owocach papryki.

5.Wpływ czynników zewnętrznych(temperatura, światło, pH) na stabilność witamin

6.Charakterystyka składników fenolowych zawartych w materiale roślinnym na podstawie absorpcyjnego widma UV/VIS

oznaczanie zawartości antocyjanin w owocach truskawki.

Literatura:

Moszczyński P., Pyć R.: Biochemia witamin

Część I Witaminy grupy B i koenzymy

Część II Witaminy lipofilne i kwas

askorbinowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)