Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F5.MBO.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Biotechnologia, 5 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem: nauczania będzie zaznajomienie studentów z zastosowaniem najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych jakim jest biotechnologia w usuwaniu powstających zanieczyszczeń w środowisku i zapobieganiu w ich powstawaniu. Studentom zostaną zaprezentowane najnowsze procesy biologiczne, a głównie mikrobiologiczne mających zastosowanie w ochronie i uzdrawianiu środowiska naturalnego. Oprócz szczegółowego technicznego omówienia działania oczyszczalni ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, studenci zostaną zaznajomieni z biologicznymi metodami utylizacji odpadów komunalnych, regeneracją gleb zanieczyszczonych różnymi związkami chemicznymi, biometalurgią oraz zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł energii jak biomasa i biogaz. Omówione zostaną metody zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez stosowanie nowych jakościowo technologii biochemicznych. Planowany jest wyjazd do Oczyszczalnia Miejsko-Przemysłowa w Oświęcimiu i komunalna „Kujawy”

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do biotechnologii środowiskowej - podstawowe pojęcia (2h).

2. Współczesne tendencje w biotechnologii środowiskowej (2h).

3. Biologiczna degradacja materii organicznej (2h).

4. Wykorzystanie biopreparatów w ochronie środowiska (2h).

5. Biopaliwa jako odnawialne źródło energii (2h).

6. Produkcja i zagospodarowywanie biogazu (2h).

7. Znaczenie bioindykacji w ochronie środowiska (2h).

8. Biologiczne metody oczyszczania ścieków (1h).

Program ćwiczeń:

1. BHP na zajęciach z biotechnologii środowiska. Podstawowa aparatura stosowana w badaniach biotechnologicznych (2).

2. Podstawowe metody stosowane w badaniach biotechnologicznych (2h).

3. Liczenie drobnoustrojów w komorach (2h).

4. Morfologia kłaczków osadu czynnego jako wskaźnik jego pracy (2h).

5. Organizmy występujące w osadzie czynnym – bakterie właściwe (2h).

6. Organizmy nitkowate występujące w osadzie czynnym – osad spęczniały (2h).

7. Identyfikacja mikroorganizmów nitkowatych (2h).

8. Barwienie polifosforanów w komórkach bakterii osadu czynnego (2h).

9. Pierwotniaki występujące w osadzie czynnym - cz.1 (2h).

10. Pierwotniaki występujące w osadzie czynnym - cz.2 (2h).

11.Zwierzęta tkankowe występujące w osadzie czynnym (2h).

12. Pokarmowe zależności organizmów występujących w osadzie czynnym - wyznaczanie grup dominujących (2h).

13. Znaczenie wskaźnikowe organizmów występujących w osadzie czynnym (2h).

14. Obserwacje makro- i mikroskopowe osadu czynnego (2h).

15. Sporządzanie karty biologicznej oceny osadu czynnego - zaliczenie ćwiczeń (2h).

Literatura:

1.Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa, 2005

2.Miksch K.: Biotechnologia środowiska. Biblioteka Fundacji Ekologicznej „SILESIA”, Katowice, 1995

3.Zamorska J., Papciak D.: Wybrane zagadnienia biotechnologii środowiskowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę związaną z drobnoustrojami wykorzystywanymi w biotechnologii środowiskowej

Potrafi opisać podstawowe parametry biotechnologiczne prawidłowo prowadzonego procesu biologicznego oczyszczania ścieków

Umiejętności:

Praktycznie wykorzystuje popularne metody biotechnologiczne stosowane w laboratoriach kontrolno – pomiarowych

Potrafi zinterpretować efektywność procesu biologicznego oczyszczania w oparciu o analizę mikroskopową osadu czynnego, z uwzględnieniem jego morfologii i biocenozy

Kompetencje społeczne:

Zdobyta wiedza pozwala studentowi na jej wykorzystanie w tworzeniu programów obejmujących ochronę środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem różnych czynników zewnętrznych

Organizuje pracę w laboratorium, której celem jest kontrola jakości biologicznie oczyszczonych ścieków trafiających do odbiorników wodnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: Wiesław Barabasz, Agnieszka Galus-Barchan, Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz, Iwona Paśmionka
Prowadzący grup: Wiesław Barabasz, Agnieszka Galus-Barchan, Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paśmionka
Prowadzący grup: Karol Bulski, Maria Chmiel, Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paśmionka
Prowadzący grup: Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.