Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F4.BZW.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia, 4 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów ze strukturą, właściwościami i funkcjami biologicznymi węglowodanów, białek, tłuszczów, steroidów i enzymów oraz wybranymi metodami analizy jakościowej i ilościowej tych związków. Zostaną omówione procesy metaboliczne dostarczające energię: oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl kwasów trójkarboksylowych, mitochondrialny łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna oraz metabolizm węglowodanów, lipidów i białek. Na ćwiczeniach uczestnicy kursu wykonują analizy stosowane w laboratoriach biochemicznych w tym oznaczanie aktywności wybranych enzymów oraz interpretują uzyskane wyniki.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Wytwarzanie energii w komórce. ATP jako przenośnik energii i inne związki bogate w energię, etapy pobierania energii z pożywienia, oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl kwasu cytrynowego.

2. Łańcuch oddechowy. Fosforylacja oksydacyjna.

3. Glikoliza. Metabolizm fruktozy i galaktozy. Losy pirogronianu.

4. Glukoneogeneza. Regulacja glikolizy i glukoneogenezy. Cykl Cori. Szlak pentozofosforanowy.

5. Synteza (glikogenogeneza) i rozkład glikogenu (glikogenoliza). Kontrola allosteryczna i hormonalna metabolizmu glikogenu.

6. Metabolizm lipidów: struktura i funkcje kwasów tłuszczowych i triacylogliceroli, beta-oksydacja, ciała ketonowe, synteza kwasów tłuszczowych, kontrola metabolizmu tłuszczów.

7. Metabolizm azotu: cykl azotu, biosynteza i rozkład aminokwasów, cykl mocznikowy.

8. Integracja metabolizmu.

Tematyka ćwiczeń

1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Zasady BHP. Kolorymetria. Oznaczanie stężenia glukozy w osoczu krwi zwierząt.

2. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny. Ilościowe oznaczanie białka w osoczu krwi zwierząt metodą Lowry.

3. Steroidy - analiza jakościowa i badanie właściwości. Oznaczanie stężenia cholesterolu w osoczu krwi zwierząt.

4. Wykrywanie hemoglobiny i jej pochodnych. Identyfikacja produktów rozpadu hemu.

5. Reakcje barwne charakterystyczne dla wybranych enzymów. Oznaczanie aktywności aminotransferaz (ALAT, AST) w surowicy krwi zwierząt.

6. Oznaczanie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi zwierząt.

7. Oznaczanie stężenia kreatyniny w osoczu krwi zwierząt. Zaliczenie.

Literatura:

1. Biochemia – Stryer L.

2. Krótkie wykłady „Biochemia” – Hames B.D., Hooper N.M.

3. Biochemia kręgowców – Minakowski W., Weidner S.

4. Ćwiczenia z biochemii – Kłyszejko-Stefanowicz L.

Efekty uczenia się:

Student zna techniki analizy ilościowej cukrów, białek, cholesterolu i enzymów diagnostycznych we krwi oraz zna główne związki wysokoenergetyczne i ich rolę w organizmie. Posiada wiedzę o etapach pobierania energii z pożywienia, łańcuchu oddechowym i fosforylacji oksydacyjnej. Zna przebieg i regulację podstawowych procesów biochemicznych związanych z metabolizmem węglowodanów, białek i tłuszczów w organizmie zwierząt.

Potrafi scharakteryzować związki budujące organizmy żywe pod względem struktury, właściwości i roli w organizmie. Wykonuje analizy laboratoryjne w celu wyjaśnienia budowy i właściwości tych związków.

Posługuje się odpowiednimi metodami kolorymetrycznymi do analiz ilościowych białek, cukrów i cholesterolu we krwi zwierząt. Przeprowadza oznaczenia aktywność wybranych enzymów w osoczu krwi zwierząt. Potrafi wyjaśnić przebieg podstawowych procesów metabolicznych i ich integrację w organizmie. Potrafi interpretować wyniki uzyskane z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych.

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne. Ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem niebezpiecznych odczynników chemicznych. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.

Wykazuje precyzję w pracy laboratoryjnej. Potrafi wykazywać troskę o środowisko, powierzony sprzęt laboratoryjny i odczynniki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny

Ćwiczenia - sprawdzian wiedzy, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych i sprawdzian umiejętności wykonywania zadań obliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Anna Hrabia, Dominika Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.