Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.ZZL.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt laboratoryjnych
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z problematyką żywienia różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące procesów trawienia i przemiany składników pokarmowych u zwierząt laboratoryjnych (gryzoni, zajęczaków, mięsożernych). Studenci zapoznają się także ze szczegółowym żywieniem różnych grup zwierząt laboratoryjnych w zależności od gatunku, modelu badawczego i stanu fizjologicznego. Ponadto zostanie poruszona specyfika żywienia oraz charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu tych zwierząt, zasady bilansowania mieszanek dla zwierząt laboratoryjnych, wpływ diety i dodatków żywieniowych na stan zdrowia zwierząt i wyniki doświadczeń.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Charakterystyka zwierząt laboratoryjnych

Budowa i funkcjonowanie przewodu pokarmowego różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych – specyfika trawienia

Podstawowe badania żywieniowe wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych metody badań strawnościowych, bilansowych, kalorymetria.

Wymagania pokarmowe zwierząt laboratoryjnych

Charakterystyka karm wykorzystywanych w żywieniu zwierząt laboratoryjnych.

Praktyczne żywienie zwierząt laboratoryjnych (wszystkożerne, roślinożerne mięsożerne)

Przepisy prawne związane z żywieniem zwierząt laboratoryjnych

Tematyka ćwiczeń:

Wartość biologiczna białka PER, NPR, BV, NPU

Wyliczanie bilansu węgla, azotu i energii

Kalorymetria pośrednia – przykłady wyliczeń

Żywienie roślinożernych zwierząt laboratoryjnych.

Żywienie wszystkożernych zwierząt laboratoryjnych.

Żywienie mięsożernych zwierząt laboratoryjnych.

Zwierzętarnia

Literatura:

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Praca zbiorowa. Tom 1, 2, 3, 2001, PWN, Warszawa; Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Nutrition for Veterinary Technician and Nurses. Wortinger A., 2007, Blackwell Publishing; Brylińska J., Kwiatkowska J., Zwierzęta laboratoryjne - metody hodowli i doświadczeń, Universitas, Kraków, 1996, Katkiewicz M, Zwierzęta laboratoryjne - choroby i użytkowanie, SGGW, Warszawa, 1989; Sejm RP, Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, Dz.U. 2015 poz. 266, Warszawa, 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- Zna wartość pokarmową i odżywczą komponentów oraz karm stosowanych w żywieniu zwierząt laboratoryjnych

- Charakteryzuje wymagania pokarmowe zwierząt laboratoryjnych w poszczególnych stanach fizjologicznych

- Zna podstawowe badania żywieniowe wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych

- Posiada wiedzę dotyczącą przepisów prawnych oraz technik karmienia zwierząt laboratoryjnych

Umiejętności - student:

- Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie zwierząt laboratoryjnych w zależności od gatunku, modelu badawczego, stanu fizjologicznego

- Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla zwierząt laboratoryjnych

- Potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową mieszanek pełnoporcjowych oraz uzupełniających dla zwierząt laboratoryjnych

- Wylicza składniki strawne, bilans składników pokarmowych i energii

Kompetencje społeczne - student:

- Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

- Dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

- Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo - test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku; zaliczenie sprawozdania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga, Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.