Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neuroendokrynologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.PNE.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neuroendokrynologii
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady przedstawiają budowę i działanie wybranych neurotransmiterów, neurohormonów w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, ich udział w przebiegu procesów fizjologicznych – wzrostu, odpowiedzi do stresu, interakcji z układem immunologicznym podczas ciąży, laktacji, starzenia się oraz uzależnień.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Interakcja układu nerwowego i endokrynnego

2.Podwzgórzowo-przysadkowy szlak neuroendokrynny

3.Hormonalna regulacja sekrecji neurotransmiterów

4.Sprzężenia zwrotne w neuroendokrynologii

5.Neuroendokrynne aspekty rozrodu

6.Neuropeptydy wzrostu i rozwoju

7.Neuroendokrynna regulacja układu immunologicznego

Literatura:

Andrzej Milewski Neuroendokrynologia kliniczna 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- opisuje i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia z metodologii pracy doświadczalnej z zakresu endokrynologii

- tłumaczy podstawowe zasady hodowli In vitro komórek nerwowych

- objaśnia znaczenie najważniejszych pojęć neurohormonalnych, umie zastosować metody diagnostyczne w neuroendokrynologii

- opisuje i charakteryzuje podstawowe metody analityczne i weryfikacji wyników z zakresu doskonalenia hodowli zwierząt modelowych

Umiejętności - student:

- posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia , analizy i twórczego wykorzystania informacji z różnych źródeł dotyczących neuroendokrynologii

- potrafi precyzyjnie określić werbalnie i pisemnie zakresy badań

- stosuje metody nowoczesne poznane z publikacji w bazach internetowych

- wykorzystuje metody z zakresu biologii, fizjologii opracowane przy pomocy różnych źródeł

- wykonuje i interpretuje wyniki analizy dotyczącej zmienności parametrów krwi i poszczególnych tkanek. Prowadzi walidację metod.

Kompetencje społeczne - student:

- potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne

- posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka i skutków niewłaściwej interpretacji w analityce laboratoryjnej

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej walidacji metod stosowanych w diagnostyce

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne, trzy pytania 30 minut czasu na odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

Nie są obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.