Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analityczne stosowane w badaniach żywienia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.MAZ.SM.BBTSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analityczne stosowane w badaniach żywienia zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje najważniejsze metody analizy chemicznej pasz oraz metody in vivo, in vitro i in sacco stosowane w badaniach na zwierzętach. W szczególności dotyczy to metod z wykorzystaniem zwierząt operacyjnie przetokowanych. Omawiane są również metody in vitro oznaczania strawności składników pokarmowych pasz oraz metody badań bilansowych i kalorymetrycznych. W trakcie zajęć poruszane są również zagadnienia dotyczące metod oznaczania wartości biologicznej białka, ustalania zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię oraz modelowych układów doświadczenia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Zasady BHP pracy w laboratorium i aspekty etyczne badań na zwierzętach

Skład chemiczny pasz – charakterystyka metod chemicznych

Metody badań strawnościowych in vivo i in vitro

Metody badań in sacco

Metody badań bilansowych

Metody badań kalorymetrii pośredniej i bezpośredniej

Modelowe układy doświadczeń żywieniowych

Tematyka ćwiczeń:

Oznaczenie wybranych składników pokarmowych w paszach

Wyliczanie współczynników strawności składników pokarmowych, efektywnego rozkładu białka w żwaczu oraz strawności jelitowej białka by-pass

Wyliczanie bilansu N, C i energii

Wyliczanie zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię

Ćwiczenia terenowe (klatki strawnościowe, zwierzęta przetokowane, demonstracja urządzeń do oznaczania strawności in vitro)

Literatura:

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1 i 3 pod red. D. Jamroz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, 2017; AOAC, 2007. Association of Official Analytical Chemists, Official Methods of Analysis.18th ed. Rev 2. Washington, DC. Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Skrypt dla studentów Wydziału Zootechnicznego i Rolniczego. Kamiński J. i in. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, 1991; Specjalistyczne czasopisma naukowe; Materiały opracowane przez koordynatora przedmiotu

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- Zna metody analityczne stosowane w oznaczaniu składników pokarmowych

- Posiada szczegółową wiedzę z zakresu metod i technik badawczych wykonywanych w badaniach żywienia zwierząt

- Zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium paszowym oraz ze zwierzętami

Umiejętności - student:

- Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie żywieniowe.

- Wykonuje podstawowe analizy chemiczne, w tym potrafi pobrać reprezentatywną próbkę paszy oraz naważyć ją do analizy chemicznej

- Wylicza składniki strawne, bilans składników pokarmowych i energii

Kompetencje społeczne - student:

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki (np. przy doświadczeniach)

- Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych

- Jest wrażliwy na przestrzeganie wymagań dotyczących jakości pasz oraz norm żywienia zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy - test jednokrotnego wyboru; na ćwiczeniach - sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowanie decyzji

na ocenę 5: >90%

na ocenę 4: 71-80% (81-90% 4,5)

na ocenę 3: 55-60% (61-70% 3,5)

na ocenę 2: <55%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.