Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transgenika roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.7s.TRR.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transgenika roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie technik transformacji komórek roślinnych oraz metodyka uzyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych. Poznane zostaną geny selekcyjne i markerowe oraz użytkowe wprowadzone do roślin, odmiany transgeniczne w doświadczeniach i uprawie. Przepisy prawne regulujące badania nad GM roślinami i współistnienie odmian GM w środowisku. W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z wektorowymi technikami transformacji roślin z użyciem Agrobacterium, selekcji i regeneracji roślin transgenicznych oraz ich identyfikacji.

Pełny opis:

Wykłady

Aktualny stan upraw GM odmian na świecie

Kierunki transgenezy roślin

Konstrukty genowe, sekwencje regulatorowe

Geny markerowe

Geny reporterowe, znakowanie fluorescencyjne

Wektorowe i bezwektorowe metody transformacji roślin

Regulacje prawne i aspekty etyczne oraz środowiskowe związane z badaniami i wprowadzeniem do uprawy roślin GM

Ćwiczenia

Przygotowanie materiałów roślinnych i bakteryjnych do transformacji

Transformacja roślin z użyciem Agrobacterium tumefaciens I

Transformacja roślin in planta i VIGS

Detekcja transformantów

Analiza segregacji transgenu

Literatura:

Maleszy S., 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

Kempken F. i Jung Ch (red) 2010. Genetic modification of plants. Springer, Heidelberg

Niemirowicz-Szczytt K. 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Wyd. SGGW, Warszawa

ISAAA, 2018. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2018. www.isaaa.org

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

aktualny stan wykorzystania GM odmian roślin na świecie i ich znaczenie dla środowiska i człowieka,

biologiczne i genetyczne mechanizmy procesu modyfikacji genomu roślinnego,

techniki modyfikacji genetycznych roślin i zna ich produkty,

obowiązujące regulacje prawne związane z GMO,

Absolwent potrafi:

zaprojektować i przeprowadzić proces manipulacji genetycznej u roślin,

ocenić skuteczność metod modyfikacji i selekcji materiału o określonych właściwościach,

opracować i przedstawić publicznie opracowanie naukowe,

Absolwent jest gotów do:

współpracy w zespole,

dyskusji nad specjalistycznym opracowaniem naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru 50%

raport z ćwiczeń 50%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Aneta Łukasiewicz, Tomasz Oleszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Miron Gieniec, Aneta Łukasiewicz, Tomasz Oleszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Magdalena Klimek-Chodacka, Aneta Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Magdalena Klimek-Chodacka, Aneta Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.