Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i użytkowanie zintegrowanych systemów energetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s7.PUZSE.SI.AZPPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i użytkowanie zintegrowanych systemów energetycznych
Jednostka: Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie słuchaczy z istniejącymi systemami energetycznymi i możliwościami techniczno-eksploatacyjnymi ich współpracy. Dokładna znajomość zagadnień budowy urządzeń oraz zachodzących w nich procesów stanowi podstawę do racjonalnego i efektywnego łączenia poszczególnych systemów oraz zwiększenie niezawodności. W programie omawiane są zintegrowane systemy energetyki odnawialnej, możliwości ich łączenia w aspekcie energetycznym i ekologicznym. Absolwent po ukończonym kursie winien posiadać wiedzę w zakresie technicznych możliwości korzystania z dostępnych źródeł energii, znać zachodzące w nich procesy oraz posiadać umiejętność zaprojektowania podstawowych bloków wykorzystujących lokalne dostępne źródła energii.

Pełny opis:

Wykłady:

Energia słoneczna - możliwości jej przetwarzania

Energia słoneczna - efektywność wykorzystania i uwarunkowania prawne

Biogaz - technologie pozyskania oraz oczyszczania, gospodarka strumieniami energii

Geotermia głęboka, zasoby, możliwości pozyskania energii

Wymienniki ciepła oraz zbiorniki buforowe

Energia wody, mała i duża energetyka wodna

Energia wiatru, rozwiązania techniczne - efektywność

Ćwiczenia projektowe:

Projektowanie układów solarnych

Gospodarka ciepłem w systemach skojarzonych

Projekt skojarzonej gospodarki energetycznej oraz bezpieczeństwo

Uwarunkowania prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii

Ćwiczenia lab.:

Połączone systemy grzewcze: kolektory słoneczne, pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne

Skojarzona gospodarka energetyczna w obiektach pod osłonami

Zabezpieczenie surowcowe biogazowni oraz gospodarka strumieniami energii

Literatura:

1. Tytko R. 2009 Odnawialne źródła energii: Wybrane zagadnienia OWG, Warszawa

2. Praca Zbiorowa 2008 Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii: poradnik Tarbonus Sp. z.o.o., Kraków

3. Kordylewski W. 2001 Spalanie i paliwa Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

4. Kołodziej. B, Motyka M. 2012 Odnawialne źródła energii : rolnicze surowce energetyczne PWRiL, Poznań

5. Mokrzycki E. 2005 Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi Uczelniane

Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ZIP_W1 zna podstawowe źródła energii i urządzenia do jej pozyskania, oraz posiada wiedze z zakresu eksploatacji i cyklu życia tych urządzeń

ZIP_W2 definiuje pojęcia z zakresu projektowania złożonych systemów energetycznych i ich wzajemne relacje

Umiejętności:

ZIP_U1 oblicza bilans energetyczny skojarzonych systemów energetycznych

ZIP_U2 sporządza schematy technologiczne, oraz dobiera parametry współpracujących urządzeń

ZIP_U3 ocenia stopień funkcjonalności oraz przedstawia zalety, wady i zagrożenia

ZIP_U4 dobiera i zestawia źródła energii, oraz wskazuje możliwości jej transformacji

Kompetencje społeczne:

ZIP_K1 potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu z zakresu zintegrowanych systemów energetycznych, realnie ocenia własne umiejętności i role

ZIP_K2 ma świadomość zalet i zagrożeń dla ludzi i środowiska wynikających z integrowania systemów energetycznych

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Rutkowski
Prowadzący grup: Stanisław Famielec, Urszula Malaga-Toboła, Kazimierz Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Stanisław Famielec, Maciej Gliniak, Krzysztof Nęcka, Kazimierz Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Stanisław Famielec, Maciej Gliniak, Sławomir Kurpaska, Arkadiusz Religa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Stanisław Famielec, Maciej Gliniak, Sławomir Kurpaska, Arkadiusz Religa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.