Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s6.PROSX.SI.AZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie studenta do wykonania pracy dyplomowej.Stanowi ono formę przygotowania do kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego/projektu z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. W ramach kursu studenci zapoznani zostaną z układem pracy dyplomowej. Nabędą umiejętności wyszukiwania literatury w obrębie przygotowywanej pracy dyplomowej oraz syntezy prac z rozważanego obszaru pracy. Zostaną przygotowani do przygotowania planu realizacji pracy (ew. wykres Ganta)

Pełny opis:

Student zostanie zaznajomiony ze strukturą pracy w obrębie zarządzania i inżynierii produkcji. Student nabędzie umiejętności ustnego prezentowania w prac związanych ze studiowanym kierunkiem. Potrafi prowadzić dyskusje, wysuwać argumenty dotyczące badan naukowych z obszaru, w którym będzie prowadził badania. Student nabędzie świadomości wpływu produkcji na środowisko, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z zarządzaniem i inżynierią produkcji.

W ramach prezentacji na proseminarium, studenci realizujący projekt inżynierski zaznajomieni zostają z podstawowymi wymogami projektowania i korzystaniem z literatury technicznej oraz niezbędnych aktów prawnych oraz norm. Przedstawiane zostają również zasady oceny projektu inżynierskiego i przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Studenci realizujący pracę z zakresu analizy studium przypadku zaznajomieni zostają ze sposobem opisu rozpatrywanego przypadku wraz z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i graficznych wykorzystywanych w trakcie realizacji przedmiotów kursowych. W ramach zakresu prac badawczych, słuchacze zaznajomieni zostają z omawianymi przykładowymi wynikami eksperymentów, przeprowadzona jest dyskusja błędów oraz statystyczna analizą otrzymanych wyników. Student uzyska kompetencje z zakresu pozyskiwania informacje z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przy użyciu technik klasycznych i multimedialnych.

Literatura:

1. Weiner J. 2009 Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych PWN, Warszawa

2. Matthews, J.R., Matthews, R.W. 2010 Successful ScientificWriting. Cambridge University Press„ Cambridge, UK

3. Gambarelli, G., Łucki, Z. 1995 Jak przygotować prace dyplomowa lub doktorska Universitas, Kraków

4. Kozłowski R. 2009 Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. WKP, Warszawa

5. PN-ISO 690:2002 2002 Dokumentacja Przypisy bibliograficzne Zawartość, forma i struktura PKN, Warszawa

Efekty uczenia się:

ZiP1_U02 potrafi zbierać informacje z różnych źródeł wykorzystując, technologie informatyczne oraz wyciągać wnioski

ZiP1_U03 potrafi przygotować i przedstawić ustne wystąpienie dotyczące zagadnień z zakresu OZE i GO (w języku polskim lub obcym), z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

ZiP1_U13: potrafi przygotować pracę pisemną w obszarze kierunku ZiP na podstawie samodzielnie wykonanych badań lub z wykorzystaniem innych źródeł

ZiP1_K01 ma świadomość konieczności ciągłego zdobywania wiedzy; dokształcania i samodoskonalenia

ZiP1_K02 posiada umiejętność identyfikowania oraz rozstrzygania dylematów w obszarze kierunku studiów

ZiP1_K06 ma wiedzę na temat świadomej społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji, dyskusja problemowa (student ocenia i dyskutuje na temat prezentacji innych studentów, udziela odpowiedz na pytania dotyczące jego prezentacji), przygotowanie planu realizacji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Frączek, Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła, Małgorzata Trojanowska
Prowadzący grup: Marek Angelović, Jarosław Frączek, Tadeusz Juliszewski, Maciej Kuboń, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła, Małgorzata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Frączek, Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła, Małgorzata Trojanowska
Prowadzący grup: Jarosław Frączek, Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska, Wiesław Tomczyk, Małgorzata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Francik, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Maciej Kuboń, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła
Prowadzący grup: Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Maciej Kuboń, Sławomir Kurpaska, Vasyl Lypchuk, Ladislav Nozdrovicky, Zygmunt Sobol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Francik, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa, Maciej Kuboń, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła
Prowadzący grup: Sławomir Francik, Tadeusz Juliszewski, Maciej Kuboń, Dariusz Kwaśniewski, Hubert Latała, Ladislav Nozdrovicky, Jacek Salamon, Zygmunt Sobol, Anna Szeląg-Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.