Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sterowanie w systemach logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s2.SSLXX.SM.AZPLX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie w systemach logistycznych
Jednostka: Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://syllabus.wipie.ur.krakow.pl/card/get.sys?id=3798&dst=1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do projektowania, programowania i eksploatacji informatycznych

systemów nadzorujących procesy technologiczne i logistyczne w przemyśle rolno-spożywczym.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Charakterystyka informatycznych systemów w nadzorowaniu

procesów logistycznych.

2. Systemy MES w sterowaniu procesami logistycznymi.

Optymalizacja procesów logistycznych, zarzadzanie

utrzymaniem ruchu.

3. Informatyczne systemy nadzoru procesów transportowych

na liniach produkcyjnych. Alarmowanie, raportowanie,

trendy danych bieżących i historycznych.

4. Wizualizacja systemów transportowych. Sterowanie liniami

transportowymi.

5. Charakterystyka systemów automatycznej identyfikacji

gromadzenia danych. Zarzadzanie systemami automatycznej

identyfikacji. Kody kreskowe EAN.

6. Urządzenia RFID, ich charakterystyka i możliwości. Bariery

stosowania systemu RFID i bezpieczeństwo tych systemów.

7. Zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy magazynowe.

Automatyczne magazyny wysokiego składowania. Magazyny

bezobsługowe.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE

1. Programowanie systemu nadzorowania procesów transportowych

na linii produkcyjnej. Wizualizacja pracy linii technologicznych i transportowych.

2. Programowanie systemu alarmowania pracy linii transportowych.

3. Programowanie automatycznego systemu raportowego dla procesu technologicznego.

4. Programowanie systemu akwizycji danych procesowych.

5. Programowanie systemu kontrolowanego dostępu do informatycznych aplikacji sterujących procesami technologicznymi.

6. Programowanie systemów komunikacji i automatycznej wymiany danych procesowych.

Literatura:

1. Hałas E. 1994 Kody kreskowe: rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania ILiM, Poznan

2. Kwaśniowski S., Zając P. 2004 Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,

Wrocław

3. Juszka H., Lis S., Tomasik M., Janosz R. 2013 Robotyzacja rolno-spożywczych. PTIR, Kraków

4. Tomasik M., Juszka H., Lis S. 2013 Sterowanie i wizualizacja rolniczych procesów PTIR, Kraków

5. Kozłowski R. 2009 Nowoczesne rozwiązania w logistyce. WOLTERS KLUWER, Kraków

Efekty uczenia się:

WIEDZA

SwL_2_W1 - zna i opisuje budowę zautomatyzowanych systemów

magazynowych (centrów logistycznych)

SwL_2_W2 - zna i opisuje technologie automatycznej identyfikacji

stosowane w logistyce

SwL_2_W3 - zna i opisuje informatyczne systemy nadzorujące

transport surowców oraz produktów na liniach produkcyjnych

UMIEJĘTNOŚCI

SwL_2_U1 - potrafi zaprojektować system automatycznej identyfikacji

dla wybranego procesu technologicznego

SwL_2_U2 - umie zaprogramować informatyczny system nadzoru

linii transportowych dla wybranego procesu produkcyjnego

SwL_2_U3 - potrafi zaprogramować automatyczny system raportowania i alarmowania dla stanu surowców na magazynie oraz produktów końcowych

KOMPETENCJE

SwL_2_K1 - ma świadomość zalet oraz zagrożeń dla ludzi i środowiska

wynikających ze stosowania systemów sterowania w logistyce

SwL_2_K2 - określa priorytety służące realizacji zadań przez systemy

sterowania w logistyce

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie pisemne.

Ćwiczenia projektowe: ocena zaprogramowanego systemu SCADA oraz ocena praktycznych umiejętności programowania systemów

nadzorujących, raportujących i alarmujących dla procesów technologicznych i logistycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tomasik
Prowadzący grup: Marcin Tomasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tomasik
Prowadzący grup: Marcin Tomasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tomasik
Prowadzący grup: Marcin Tomasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.