Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji leśnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.PPLES.SI.ATRXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji leśnej
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy: Tech. Rol. i Lesna, 1sem, stacjonarne, obowiazkowe od 09/10Z
Tech. Rol. i Lesna, 2sem, stacjonarne, obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka wykładów

1.Lasy i leśnictwo w Polsce, EU i na świecie. Funkcje lasu.

2.Charakterystyka głównych gatunków lasotwórczych.

3.Las jego budowa, cechy drzewostanu, skład gatunkowy i struktura

4.Charakterystyka siedliskowych typów lasu.

5.Selekcja drzew oraz jej znaczenie w hodowli lasu.

6.Szkólkarstwo leśne

7.Odnawianie lasu /sztuczne i naturalne/

8.Zalesianie gruntów po rolnych.

9.Zadrzewienia oraz plantacyjna uprawa drzew

10.Zasady i metody pielęgnowania lasu.

11.Użytkowanie lasu.

12.Planowanie w leśnictwie /Plan urządzania Lasu /.

13.Ochrona lasu przed chorobami i szkodnikami.

14.Trwała i zrównoważona gospodarka leśna.

15.Gospodarka w lasach prywatnych.

16.Gospodarka leśna a ochrona przyrody.

17.Uregulowania prawne w Polsce i UE.

Pełny opis:

Brak opisu

Literatura:

Literatura pomocnicza i uzupełniająca.

1.Podstawy gospodarki leśnej. Ważyński B. Olecko.2008.

2.Gospodarowanie w lasach drobnej własności. IBL.W-wa, 2001.

3.Zalesianie terenów porolnych. IBL W-wa, 1999.

4.Poradnik hodowcy lasu. Murat.E. Wyd. Świat, 1999.

5.Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL W-wa, 2001.

6.Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Jaworski A. Wyd. Gutenberg Kraków 1994.

7.Zasady hodowli lasu DGLP W=-wa, 2012.

8.Siedliskowe podstawy hodowli lasu. DGLP W-wa,2004.

9.Gospodarka w lasach prywatnych. Alfred Król, IBL W-wa 2011.

Efekty uczenia się:

Wykłady audytoryjne

Dokumentacja filmowa

Przygotowanie projeku uprawy leśnej.

Rozpoznawanie gatunkow drzew.

Konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Autorski przygotowanie projektu uprawy leśnej w/g podanych

kryteriów. / przez każdego ze stufentów/.

Sprawdzian wiedzy dotyczący hoodowli , użytkowania i ochrony lasu

Aktywność na wykładach i ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia terenowe- jednodniowy studyjny wyjazd studentów do lasu z programem: szkólkarstwo leśne, mechanizacja prac, przygotowanie gleby do odnowienia lasu i zalesienia, użytkowanie lasu, ochrona las. Ochrona przyrody -rezerwaty.

Zadzewienia i drewno jako susowiec ekologiczny przyjazny człowiekowi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Król
Prowadzący grup: Alfred Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Król
Prowadzący grup: Alfred Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.