Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.KSBXX.NM.TILXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna w biznesie
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie kompetencji i umiejętności "miękkich" w biznesie i zarządzaniu, a więc kompetencji społecznych (interpersonalnych).

Student nabywa wiedzę w zakresie budowania relacji z ludźmi, funkcjonowania w strukturze organizacyjnej, skutecznego zarządzania i przewodzenia grupą, asertywnego komunikowania się w zespole i budowania zrozumiałych komunikatów, a także metod twórczego myślenia i negocjowania.

Pełny opis:

Plan zajęć:

Wykłady (18 godz.)

- Komunikacja społeczna i percepcja - podstawowe pojęcia

- Sposoby, formy i metody porozumiewania się ludzi

- Proces komunikowania i jego komponenty

- Funkcje i poziomy komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja biznesowa.

- Komunikacja werbalna vs. niewerbalna i ich znaczenie w pracy menedżera

- Komunikowanie grupowe i masowe i ich zastosowanie w zarządzaniu firmą

- Czym jest komunikowanie w organizacji i zarządzaniu? Funkcje zarządzania i komunikacji w organizacji

- Kompetencje "miękkie" i "twarde" w zarządzaniu ludźmi. Role i zadania lidera i menedżera

- Cechy dobrego lidera i menedżera. Style zarządzania

- Zasady konstruowania prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych.

Ćwiczenia (9 godz.)

- Autoprezentacja - ćwiczenie technik prezentacyjnych. Efekt pierwszego wrażenia.

- Czym jest aktywne słuchanie? Sztuka słuchania a sprawność komunikacji. Sztuka zadawania pytań.

- Negocjacje i mediacje. Techniki negocjacyjne i ich zastosowanie.

- Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w zarządzaniu ludźmi i kierowaniu organizacją.

- Prezentacje biznesowe - sprzedażowe. Wystąpienia indywidualne i dyskusja.

Literatura:

Knapik W., Kiełbasa B. 2019. Komunikacja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Komunikacja biznesowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Bałutowski D. 2019. O co chodzi. Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej. Wyd. Skillset, Kraków.

Świątek-Barylska I. (red.). 2016. Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera. Akademia Zarządzania i Finansów. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Kozyra B. 2016. Komunikacja bez barier. MT Biznes.

Hogan K. 2000. Sztuka porozumiewania się - twoja droga na szczyty. Wyd. Jacek Santorski Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada znajomość systemów komunikacji w różnych strukturach organizacyjnych,

- ma wiedzę nt. przygotowywania wystąpień i kierowania grupą,

- ma wiedzę nt. projektowania przemówień perswazyjnych oraz negocjowania.

Umiejętności:

- posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej,

- ma podejście asertywne w kontaktach międzyludzkich,

- umie budować zrozumiałe komunikaty,

- umie projektować przemówienia perswazyjne i negocjować.

Kompetencje społeczne:

- potrafi podejmować inicjatywy społeczne i je prezentować

- potrafi w sposób kompetentny zorganizować pracę w zespole

- potrafi przygotować i poprowadzić dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Ćwiczenia: Aktywny udział w ćwiczeniach.

Wykłady: Zaliczenie pisemne na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte.

Struktura aktywności studenta

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 40 godz., ECTS 1,6 w tym:

wykłady 18 godz.

ćwiczenia 9 godz.

konsultacje 10 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

zaliczenie 3 godz.

praca własna studenta (1,4 ECTS) 35 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Kamila Daniek, Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.