Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.IRI.SIPOZ.SI.ATRXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z wyposażeniem technicznym współczesnych

obiektów pod osłonami z zakresu sterowania parametrami mikroklimatu

oraz procesami dozowania składników pokarmowych do strefy korzeniowej. W trakcie kursu, słuchacze zaznajomi zostają z wyposażeniem technicznym współczesnych obiektów pod osłonami z zakresu sterowania parametrami mikroklimatu oraz procesami dozowania składników pokarmowych. Celem przedmiotu jest również przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy i zasady działania oraz obsługi technicznej maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz, pojenia, usuwania i składowania odchodów zwierzęcych,

doju i schładzania mleka oraz innych, stosowanych w technologiach chowu zwierząt

gospodarskich. Zdobywają także wiedze z zakresu technologii produkcji pasz

objętościowych suchych i soczystych oraz uwarunkowań eksploatacji parku maszynowego

Pełny opis:

Zakres merytoryczny wykładów obejmuje:

Budowy obiektów pod osłonami: konstrukcje i rodzaje

osłon.

Metody uprawy roślin pod osłonami: podłoża ogrodnicze,

systemy uprawy roślin.

Budowa i zasada działania systemów do sterowania czynnikami

wzrostu w obiektach pod osłonami.

Zagadnienia energetyczne w obiektach pod osłonami

(systemy grzewcze, sterowanie temperatura powietrza w

obiekcie), zagadnienia magazynowania ciepła.

Metody ochrony roślin w obiektach pod osłonami.

Technologie uprawy i zbioru warzyw polowych.

Technologie uprawy, ochrony i zbioru w produkcji sadowniczej.

Wybrane maszyny i urządzenia w gospodarce komunalnej.

Wybrane zagadnienia z pozbiorowej obróbki owoców i warzyw

(sortowanie, kalibrowanie), urządzenia techniczne w

przechowalni owoców i warzyw.

Mechanizacja produkcji trzody chlewnej.

Mechanizacja produkcji drobiu.

Utrzymanie bydła - rodzaje obór dla krów mlecznych i

bydła opasowego.

Systemy doju - parametry eksploatacyjne dojarek, hale

udojowe - roboty dojarskie, metodyka obliczeń wydajności

systemów doju.

Mycie instalacji dojarskich i postępowanie z mlekiem po

doju.

Usuwanie odchodów z budynków inwentarskich.

W ramach ćwiczeń realizowane są treści:

Obliczenia siewników do wysiewu warzyw.

Cwiczenia wyjazdowe w rzeczywistym obiekcie szklarniowym

wraz z analiza systemów do: ogrzewania obiektów,

nawadniania (fertygacja), wzbogacania atmosfery obiektów

w dwutlenek węgla, doświetlaniem roślin.

Projekt instalacji ogrzewania obiektu szklarniowego wraz

z obliczeniem zapotrzebowania ciepła, doborem powierzchni

grzejników, kotła i armatury oraz szacowanie

ilości paliwa w sezonie grzewczym.

Obsługa techniczna dojarek i schładzanie mleka.

Pojenie zwierząt.

Obliczenia siewników do wysiewu warzyw.

Uproszczony bilans cieplny przechowalni wraz z doborem

urządzeń chłodniczych.

Projekt instalacji ogrzewania obiektu szklarniowego wraz

z obliczeniem zapotrzebowania ciepła, doborem powierzchni

grzejników, kotła i armatury oraz szacowanie

ilości paliwa w sezonie grzewczym.

Zadawanie pasz.

Studenci posiądą umiejętności z zakresu:

Sterowania intensywnością wymiany powietrza w systemie

wentylacji obiektów pod osłonami wraz demonstracja

pracy komputera klimatycznego.

Urządzeń w nawadnianiu i fertygacji w uprawach roślin

Sterowania wydajnością chłodnicza w przechowywali produktów

ogrodniczych.

Sterowanie procesem nawadniania oraz praca kotła

grzewczego.

Sterowania parametrami pracy w zintegrowanym systemie

grzewczym wykorzystującym urządzenia konwencjonalne

oraz energetyki odnawialnej w obiektach pod osłonami.

Maszyn i urządzenia do przygotowania pasz.

Budowa i zasada działania dojarek.

Dobór systemów doju i schładzania mleka - wady zalety

hal udojowych

Literatura:

1. Kurpaska S. 2007 Szklarnie i tunele foliowe-inżynieria i procesy PWRiL, Poznan

2. Kowalik W.Lebiedowicz W. Siarkowski Z. Wrotkowski K.pod redakcja Kwiecinski A. 1999 Mechanizacja produkcji zwierzęcej AR Lublin, Lublin

3. Dreszer K. Pawłowski T. Szczepaniak J. Szymanek M. Tanas W. 2008 Tanas

W. Maszyny rolnicze PIMR Poznan, Poznan

4. Zabeltitz ch von 1991 Szklarnie,projektowanie i budowa PWRiL, Warszawa

5. PN-EN 12831: 2006 Instalacje grzewcze w budynkach.Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego PN, Warszawa

6. IBMER 2004 standardy dla gospodarstw rolnych - poradniki: Systemy utrzymania bydła; systemy utrzymania swin; Systemy utrzymania drobiu:

Systemy utrzymania owiec; Systemy utrzymania koni; Magazynowanie pasz;

Magazynowanie nawozów naturalnych. Warszawa w ramach projektu Phare

PL/IB/2001/AG/03/, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia, projekty, Egzamin pisemny obejmujący efekty kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kurpaska
Prowadzący grup: Zbigniew Daniel, Anna Karbowniczak-Miśtal, Zbigniew Kowalczyk, Sławomir Kurpaska, Urszula Malaga-Toboła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.