Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwencje ochrony zwierząt H.HBD.KOOZW.SI.HZOEX
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Konwencje, Zarządzenia Porozumienia(teksty źródłowe)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia najważniejsze akty prawne i rozporządzenia z zakresu porozumień międzynarodowych odnośnie ochrony zasobów przyrodniczych

Nazywa i objaśnia zagrożenia utraty różnorodności biologicznej

Proponuje działania zmierzające do utrzymania biotopów gwarantujących zachowanie różnorodności przyrody ożywionej i nieożywionej

Zna zasady stosowane w wymogach handlu dzikimi zwierzętami i roślinami

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Aktywna i zdeterminowana postawa podejmowania działań odnośnie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin

Metody i kryteria oceniania:

test wyboru, pytania otwarte

Zakres tematów:

Wykłady (15 godz.)1. Wprowadzenie - umowy, porozumienia i pakty międzynarodowe (1h)

2. Porozumienie ASCOBANS. Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. (2h)

3. Konwencja Berneńska. Konwencja o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych. (2h)

4. Konwencja Bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. (2h)

5. Porozumienie Eurobat o ochronie nietoperzy w Europie. (2h)

6. Konwencja Ramsarska Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. (2h)

7. Konwencja Waszyngtońska. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzęta-mi i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. (2h)

8. Konwencja o różnorodności biologicznej. Convention on Biological Diversity. (2h)

Metody dydaktyczne:

wykłady

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 137
Joanna Makulska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Leśnego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.