Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla psów i kotów H.HKN.HPIKO.SI.HZOHX
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Dubel A. (red.): Rozród psów. Wyd. AR., Wrocław 2000.

2. Gary C.W.: Rozród i położnictwo psów wg Allena. SIMA WLW, Warszawa 1998.

3. Schwarz S.: Problemy behawioralne psów i kotów. SIMA WLW, Warszawa 2000.

4. Kosiniak-Kamysz K., Jarosz S.: Andrologia. Pies i lis – cz. VI. Redakcja Wierzbowski S. Platan, Kraków 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje różnice w budowie anatomicznej psów różnych ras oraz ich cechach charakterologicznych a także możliwościami różnych form użytkowania.

Posiada wiedzę z zakresu przebiegu procesów fizjologicznych umożliwiających ocenę stanu zdrowia, a także stosowaniu profilaktyki zabezpieczającej przed schorzeniami wirusowymi i bakteryjnymi.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne o szerokim spectrum specjalizacji narządowej, ocenić stan zdrowia, właściwie opiekować się odchowem szczeniąt. W zakresie rozrodu potrafi określić moment owulacji suki i przeprowadzić krycie we właściwym terminie.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych do praktyki hodowlanej.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, zaliczenie praktyczne

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zakres tematów:

Ocena różnic między stanem zdrowia a choroby w oparciu o plan oględzin oraz badanie pomocnicze.

Różne metody określania momentu owulacji i wyznaczania termin krycia.

Zabiegi pielęgnacyjne skóry i jej wytworów.

Przygotowanie psa do wystaw krajowych i międzynarodowych.

Ocena wzorców zachowań psów różnych ras

Cechy charakterystyczne budowy i funkcji układu rozrodczego psa

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:30 - 11:15, sala Sala dydaktyczna 1
Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski, Anna Rzepka 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.