Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla psów i kotów H.HKN.CIHPK.SI.HZOHX
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr zimowy 2013/2014

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bielański A., Tischner M.: ( 1998) Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych . Drukrol S.C. Kraków

2. Strzeżek J. (red.): (2007)Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. UWM Olsztyn

3. Gary C.W. , England. 1998. Rozród i położnictwo psów wg. Allena. SIMA WLW, Warszawa

4. Schwarz S. 2000. Problemy behawioralne psów i kotów. SIMA WLW, Warszawa

5. Dubel A. ( red) (2000) Rozród psów. Wyd. AR. Wrocław

6. Kosiniak-Kamysz., Jarosz.S. 1996. Andrologia. Pis i lis - Cz. VI. Redakcja S. Wierzbowski, Platan

7. Smyczyński L. 1983. Psy, rasy i wychowanie. PWR i L Warszawa

8. Kłoś M. ( RED. ZBIOR. ).1995. Prawie wszystko o jamnikach. MAKO Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne o szerokim spectrum specjalizacji narządowej, ocenić stan zdrowia, właściwie opiekować się odchowem szczeniąt. W zakresie rozrodu potrafi określić moment owulacji suki i przeprowadzić krycie we właściwym terminie.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych do praktyki hodowlanej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyczne, test pisemny

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zakres tematów:

Budowa anatomiczno-morfologiczna i topograficzna psów i kotów z uwzględnieniem różnic rasowych. 2 godz.

2. Topografia i fizjologia wewnętrznych układów u psów 2 godz.

3. Plan badania w kierunku określenia zdrowotności. 2 godz.

4. Zagadnienia dotyczące rozrodu psów. 2 godz.

5. Zagadnienia dotyczące rozrodu suk. 2 godz.

6. Praktyczne aspekty rozrodu psów, postępowanie przy kryciu naturalnym, sztuczne unasienianie suk, badanie wczesnej ciąży i określenie terminu porodu, postępowanie przy porodzie fizjologicznym i skomplikowanym 2 godz.

7. Wzorce zachowań psów różnych ras 2 godz.

8. Seminarium zaliczeniowe 1 godz

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia terenowe i laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:00, sala Sala dydaktyczna 1
Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski 17/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:00 - 10:00, sala Sala dydaktyczna 1
Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.