Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjografia K.FIZGR.05Z.SI.KAKXX
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr zimowy 2011/2012

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. 2004. Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Warszawa

2. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Warszawa

3. Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Warszawa

4. Mizerski W.2005.Geologia Polski dla geografów. Warszawa

5. Ostaszewska K. 2002. Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. PWN Warszawa.

6. Richling A. (red.) 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Warszawa

7. Richling A., Solon J. 2002. Ekologia krajobrazu. PWN Warszawa.

8. Szponar A. 2003. Fizjografia urbanistyczna. Warszawa

9. Woś A.1999. Klimat Polski. Warszawa

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursów rozumie związki między cechami elementów środowiska przyrodniczego, procesami przyrodniczymi a formami użytkowania ziemi i krajobrazami naturalnymi. Zna procesy kształtujące szatę roślinną, potrafi określić cechy krajobrazu naturalnego Polski. Posiada umiejętność wykorzystywania źródeł informacji o terenie, łączenia decyzji dotyczących różnych form zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 09 - Sala laborat.
Jarosław Lasota, Tomasz Wanic, Maciej Zwydak, Ewa Błońska 16/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 09 - Sala laborat.
Jarosław Lasota, Tomasz Wanic, Maciej Zwydak, Ewa Błońska 14/ szczegóły
3 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 09 - Sala laborat.
Jarosław Lasota, Tomasz Wanic, Maciej Zwydak, Ewa Błońska 10/ szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 09 - Sala laborat.
Jarosław Lasota, Tomasz Wanic, Maciej Zwydak, Ewa Błońska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Leśnego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)