Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna H.KFZ.ANAIN.SM.HZOBX
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr zimowy 2011/2012

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 35
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

a) wykonać prosty rozdział chromatograficzny mieszaniny związków chemicznychi/lub białek przy zastosowaniu chromatografii bibułowej i/lub kolumnowej,

b) przeprowadzić analizę radioummonologiczną (RIA) określonego hormonu oraz obsługiwać licznik promieniowania gamma,

c) zaprojektować i wykonać test ELISA dla określonego białka lub hormonu,

d) przeprowadzić test proliferacji komórek stosując radioaktywną tymidynę oraz wykorzystując licznik promieniowania beta,

e) zaprojektować i przeprowadzić analizę ekspresji mRNA danego genu przy zastosowaniu metody RT-PCR i qPCR,

f) posługiwać się mikroskopem fluorescencyjnym i zastosować go w badaniach histologicznych,

g) ocenić przeżywalność linii komórkowej przy zastosowaniu mikroskopii odwróconej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie raportu/sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zakres tematów:

1. Chromatografia bibułowa i kolumnowa.

2. Pomiary promieniowania gamma, metoda radioimmunologiczna – licznik promieniowania gamma (LKB).

3. Pomiar promieniowania beta (płynna scyntylacja), oznaczanie proliferacji komórek z zastosowaniem radioaktywnej tymidyny – licznik promieniowania beta (Beckman).

4. Badanie ekspresji genów na poziomie mRNA – metoda RT-PCR i Real time PCR – aparat StepOne Plus (Applied Biosystem).

5. Oznaczanie stężenia hormonów techniką ELISA (Biotek)

6. Badanie apoptozy – wykorzystanie mikroskopii fluorescencyjnej.

7. Mikroskopia odwrócona w badaniu przeżywalności linii komórkowej.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane przez studentów w grupach kilkuosobowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 13:30, sala 440
Andrzej Sechman, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Wójtowicz, Piotr Antos 17/ szczegóły
2 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 16:30, sala 440
Andrzej Sechman, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Wójtowicz, Piotr Antos 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Jubileuszowy
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.