Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna T.2s.CHOR.SI.TTDDZ.T
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie

Efekty uczenia się:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na koniec semestru.

Zestawy potencjalnych pytań egzaminacyjnych udostępniane studentom poprzez platformę Teams po skończeniu każdego bloku tematycznego.

Ostateczny zestaw egzaminacyjny zawiera 10 pytań wybranych z zestawów udostępnionych studentom, każde pytanie po 10 pkt.

Do uzyskania oceny dostatecznej wymagane jest minimum 50 pkt. W przypadku gdy punktów uzyskanych z egzaminu jest mniej niż 50, ale nie mniej niż 40, egzamin może być zdany jeśli sumaryczna liczba punktów (uwzględniająca ocenę z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych) jest nie mniejsza niż 50 (waga oceny z egzaminu to 0,55).

Zakres tematów:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie

Metody dydaktyczne:

Wykład odbywa się stacjonarnie na sali wykładowej.

Prezentacja w programie PowerPoint (konspekt do prezentacji jest każdorazowo udostępniany studentom najpóźniej w przeddzień wykładu) połączona z komentarzem ustnym wykładowcy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 19:45, sala Wykładowa II
Paweł Szlachcic 75/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Technologii Żywności
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)