Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności T.7s.ZBJZ.SI.TTZTX.T
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. C.H. Beck, Warszawa.

2. TrziszkaT. 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. UP we Wrocławiu;

3. Kijowski J., Sikora T. 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – praca zbiorowa WNT, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Hamrol A., Mantura W. 2016. Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa.

2. Olszewski A. 2014. Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym. WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student potrafi: - opracować podstawowe elementy systemu HACCP, w tym: dobrać członków interdyscyplinarnego zespołu, przygotować opis produktu objętego systemem i określić jego przeznaczenie, opracować diagram przepływu, wyodrębnić potencjalne zagrożenia i dokonać i ich analizy w celu wyznaczenia CCP, dobrać przykładową metodę monitorowania i działania naprawcze w odniesieniu do wybranego CCP oraz zapisać powyższe w postaci dokumentacji HACCP, - opracować instrukcję i procedurę oraz skonstruować Księgę Jakości.

Student jest gotów do: - pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem, - informowania społeczeństwa o działaniach dotyczących produkcji bezpiecznej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- zespołowe (w podgrupach) przygotowanie projektu obejmującego elementy systemu HACCP - udział w ocenie końcowej modułu 25%,

- zespołowe (w podgrupach) przygotowanie projektu procedury i instrukcji - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zakres tematów:

Ćwzt:

Powołanie zespołu ds. HACCP, zdefiniowanie (opisanie) produktu, określenie przeznaczenia produktu, sporządzenie diagramu przepływu, zweryfikowanie schematu w oparciu o plan części produkcyjnej.

Sporządzenie wykazu zagrożeń dla każdego etapie procesu technologicznego, wykazu środków kontrolnych i zapobiegawczych oraz ocena zagrożeń przy użyciu analizy priorytetu.

Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP). Dla wybranego CCP ustalenie parametrów monitorowania, limitów krytycznych i metody systemu monitorowania, opracowanie dokumentacji podejmowanych działań.

Sposoby przygotowania instrukcji, napisanie przykładowej instrukcji.

Struktura i metody formułowania procedur, napisanie przykładowej procedury. Struktura i sposoby konstruowania księgi jakości.

Metody dydaktyczne:

Praca zespołowa (w podgrupach 2-3 osobowych) przygotowanie wybranych elementów systemu HACCP dla przykładowego produktu spożywczego – studium przypadku.

Przygotowanie przykładowej instrukcji i procedury, jako elementów księgi jakości w normie jakości ISO.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala 1.41
Agnieszka Pluta-Kubica, Jacek Słupski, Piotr Gębczyński 13/ szczegóły
2 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15, sala 1.41
Magda Filipczak-Fiutak, Jacek Słupski, Piotr Gębczyński 13/ szczegóły
3 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:45, sala 1.41
Magda Filipczak-Fiutak, Jacek Słupski 14/ szczegóły
4 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:45, sala 1.41
Agnieszka Pluta-Kubica, Jacek Słupski 13/ szczegóły
5 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15, sala 1.41
Agnieszka Pluta-Kubica, Jacek Słupski 13/ szczegóły
6 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala 1.41
Jacek Słupski, Magda Filipczak-Fiutak 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Technologii Żywności
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)