Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe I.1s.STE.SM.IGPRZ
Ćwiczenia projektowe (CWP) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Jóźwiak J., Podgórski J.: „Statystyka od podstaw”, PWE, Warszawa 2000

Wiśniewski J.W., Zieliński Z.: „Elementy ekonometrii”, wyd. V, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004

Koronacki J., Mielniczuk J.: „Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych”, wyd. III, WNT, Warszawa 2009"

Literatura uzupełniająca:

Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: „Ile jest warta nieruchomość”, POLTEXT, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie właściwych dla kierunku GiK

- samokształcić się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

- wykorzystać poznane metody i modele matematyczne a także symulacje komputerowe do analizy i oceny stanu istniejącego obiektów świata rzeczywistego

- oraz jest gotów do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektów wykonanych w ramach ćwiczeń, (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0).

Zakres tematów:

Bazy danych o nieruchomościach. Statystyka opisowa w analizie rynku nieruchomości

Wyznaczanie trendu zmian cen nieruchomości. Wyznaczanie rozkładu cen nieruchomości.

Modele ekonometryczne, korelacja, regresja liniowa i krzywoliniowa w wycenie nieruchomości. Wartości katastralne w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

Metody dydaktyczne:

Konspekty do ćwiczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Bitner-Fiałkowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.