Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe I.1s.STE.SM.IGPRZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Jóźwiak J., Podgórski J.: „Statystyka od podstaw”, PWE, Warszawa 2000

Wiśniewski J.W., Zieliński Z.: „Elementy ekonometrii”, wyd. V, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004

Koronacki J., Mielniczuk J.: „Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych”, wyd. III, WNT, Warszawa 2009"

Literatura uzupełniająca:

Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: „Ile jest warta nieruchomość”, POLTEXT, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- tematykę z zakresu gospodarki nieruchomościami

- tematykę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej

- oraz jest gotów do zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. oceny 3,0 z wykładów.

Zakres tematów:

Cele i metody statystyki i ekonometrii w wycenie nieruchomości. Statystyka opisowa. Postać funkcyjna rozkładu cen nieruchomości.

Pojęcia: prawdopodobieństwa, zmiennej losowej, funkcji rozkładu prawdopodobieństwa. Testowanie hipotez statystycznych.

Modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości. Metoda najmniejszych kwadratów. Korelacja i regresja. Analiza trendu zmian cen nieruchomości. Regresja wieloraka.

Powszechna taksacja nieruchomości. Nieruchomość reprezentatywna, mapy i tabele taksacyjne. Ustalanie wartości katastralnych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Rola i zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Bitner-Fiałkowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.