Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOPY
Ćwiczenia laboratoryjne (CWL) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Weiner J. Zycie i ewolucja biosfery, 2000

Mackenizie A, Ball A.S., Virdee S.R. Krótkie wykłady, Ekologia. PWN. 2000

Grześ I.M. Ant species richness and evenness increase along metal pollution gradient in the Bolesław zinc smelter. Pedobiologia (2009) 56, 65-73.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

Posłużyć się kluczem binarnym

Obliczać współczynniki bioróżnorodności

Analizować sieć troficzną

Przeprowadzić badanie igieł sosny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi samodzielnie i krytycznie wyszukiwać informacje w dostępnej literaturze naukowej i popularnonaukowej

Student ma świadomość etycznej odpowiedzialności człowieka za stan biosfery

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ćwiczeń: Kolokwia, 3 w ciągu semestru, końcowa ocena to średnia z kolokwiów.

Ocena całościowa: Zaliczenie pisemne, 50% oceny stanowi ocena z ćwiczeń

Zakres tematów:

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w ekologii. Ogólne zasady rozumowania w ekologii.

Organizmy wskaźnikowe, skala polisaprobów

Metody oceny stanu środowiska, ocena stopnia uszkodzeń igieł sosny

Wpływ czynników abiotycznych na organizmy, ocena wpływu światła na wielkość liści drzew

Bioróżnorodność, obliczanie współczynników różnorodności gatunkowej

Metody oceny wielkości populacji, gra losowa ilustrująca wpływ czynników stochastycznych na czas trwania populacji

Sieci troficzne, obieg materii i energii w ekosystemach, konstruowanie sieci troficznych

Zasoby przyrodnicze Polski i formy ochrony przyrody - konwersatorium

Metody dydaktyczne:

Modelowanie, oznaczanie organizmów przy pomocy klucza binarnego, rozwiązywanie prostych przykładów matematycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 030
Mateusz Okrutniak 19/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 030
Irena Grześ 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Jubileuszowy
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.