Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotogrametria i teledetekcja II I.FOT02.08L.SI.IGKGX
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Zakres tematów:

Przedmiot fotogrametria, podział fotogrametrii. Rys historyczny. Teoretyczne podstawy fotogrametrii.

Podstawy prawne prac fotolotniczych w Polsce.

Optyczne podstawy fotografii. Konstrukcja obrazów: graficzna, matematyczna. Głębia ostrości i odległość hiperfokalna

Budowa oka ludzkiego. Widzenie stereoskopowe. Metody uzyskiwania sztucznego efektu stereoskopowego.

Planowanie i realizacja nalotów fotogrametrycznych, osnowa fotogrametryczna – planowanie i pomiar, oprogramowanie do planowania i realizacji lotów.

Transformacje geometryczne w fotogrametrii. Macierz obrotów. Układy współrzędnych stosowane w fotogrametrii.

Elementy orientacji wewnętrznej, wzajemnej, absolutnej. Główne zależności matematyczne między punktami obiektu i zdjęcia. Równanie kolinearności. Obliczenie elementów orientacji wzajemnej i bezwzględnej. Stereogram. Fotogrametryczne wcięcie w przód. Pojęcie paralaksy podłużnej i poprzecznej.

Skala zdjęcia. Zniekształcenie geometryczne na zdjęciu lotniczym. Technologie opracowania pojedynczego zdjęcia. Punkty i linie charakterystyczne zdjęcia nachylonego.

Zasady teoretyczne aerotriangulacji. Wykorzystanie danych GPS i INS. Realizacja osnowy fotogrametrycznej. Proces wyrównania aerotriangulacji. Kontrola jakości aerotriangulacji

Współczesny sprzęt fotogrametryczny: samoloty, kamery lotnicze analogowe i cyfrowe. Zdjęcia cyfrowe – charakterystyka obrazowania.

Podział kamer lotniczych i ich charakterystyki. Tworzenie obrazu wielkoformatowego we współczesnych kamerach fotogrametrycznych.

Charakterystyki geometryczne i radiometryczne zdjęć lotniczych analogowych i cyfrowych. Metody dopasowania obrazów cyfrowych. Piramida obrazów.

Technologie fotogrametryczne. Stacje fotogrametryczne cyfrowe. Automatyczna aerotriangulacja. Automatyczna budowa modelu powierzchni. Cyfrowe ortofotomapy. Jednoczesne opracowanie danych skanowania laserowego i obrazów cyfrowych.

Budowa numerycznego modelu rzeźby terenu. Dane wysokościowe dostępne w CODGiK - charakterystyka

Ortofotomapa – definicja, proces ortorektyfikacji zdjęć, mozaikowanie, produkt finalny, kontrola jakości

Realizacja projektu fotogrametrycznego od zamówienia po ortofotomapę w świetle obowiązujących przepisów

LIDAR – lotniczy skaning laserowy. Definicje, charakterystyka danych, pozyskiwanie danych. Idea blokowego wyrównania szeregów ALS. Klasyfikacja chmur punktów, standardy i formaty wymiany danych.

Projekt ISOK – geneza i cel realizacji, instytucje biorące udział w projekcie. Parametry pozyskiwanych danych.

Teledetekcja, techniki teledetekcyjne, orbity satelitów, rodzaje satelitów teledetekcyjnych, obszary badań

Promieniowanie elektromagnetyczne. Wpływ atmosfery na rozchodzenie się promieniowania elektromagnetycznego.

Technologie pozyskania i opracowania obrazów panchromatycznych, spektrostrefowych, wielospektralnych. Dane radarowe, radiometryczne, telewizyjne.

Przykłady z teledetekcji satelitarnej.

Programy badań kosmicznych realizowane na świecie. Ogólne podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 112-sala wykładowa
Bartosz Mitka 99/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Geodezja Mydlniki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)