Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łąkarstwo R.6s.LON.NI.RROAX
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Doboszyński L. i in. 1988. Przewodnik łąkarski. PWRiL Warszawa.

Falkowski M. i in. 1974. Trawy uprawne i dziko rosnące. PWRiL Warszawa.

Rogalski M. i in. 2004. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań.

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1967. Rośliny Polskie, PWN, Warszawa.

Włodarczyk S. 1964. Botanika łąkarska. PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna zagadnienia dotyczące sposobu gospodarowania na użytkach zielonych i ich funkcje

- zna pochodzenie i rozmieszczenie zbiorowisk trawiastych w Polsce i na świecie

umiejętności:

- rozpoznaje gatunki traw i roślin dwuliściennych występujące na użytkach zielonych,

- szacuje plonowanie runi w określonych warunkach siedliskowych

kompetencje społeczne:

- organizuje i wykonuje prace w zespole w celu realizacji określonego zadania,

- potrafi wprowadzać technologie innowacyjne do produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - test wielokrotnego wyboru, kolejne terminy egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Geneza powstania i występowanie użytków zielonych świata.

2. Powierzchnia użytków zielonych w Polsce, ich typologia i potencjał produkcyjny.

3. Biologia roślin łąkowych.

4. Ekosystemy trawiaste i specyfika tworzenia się biomasy na użytkach zielonych.

5. Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych.

6. Dynamika wzrostu roślinności łąkowo-pastwiskowej.

7. Nawożenie a wartość gospodarcza roślinności łąkowo-pastwiskowej.

8. Użytkowanie łąk i metody konserwacji pasz z trwałych użytków zielonych.

9. Organizacja i użytkowanie pastwisk.

10. Mechanizacja prac na użytkach zielonych.

11. Przyczyny degradacji oraz metody regeneracji użytków zielonych.

12. Rola użytków zielonych w ochronie środowiska.

13. Użytki zielone jako źródło energii odnawialnej.

Metody dydaktyczne:

wykłady, prezentacje w PowerPoint

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Radkowski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.