Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezkręgowce w hodowlach amatorskich 2 H.F57.BH2.SI.HZOTY
Ćwiczenia audytoryjne (CWA) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura

1. Jura Cz. Bezkręgowce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

2. Banaszak J. Życie pszczół, Warszawa-Poznań 1993

3. Wilson E.O. Społeczeństwa owadów, Warszawa 1979

4. Encyklopedia pszczelarska – praca zbiorowa, Warszawa 2013

5. Dylewska M. Nasze trzmiele. Ośrodek Doradztwa Rolniczego APW, Karniowice 1996

6. FAO, State of world aquaculture 2008, 2010, 2012, 2014

7. Aquaculture in Australia, materiały z UTAS (University of Tasmania), School of Aquaculture in Lonceston.

8. Kozak P., et al. 2013. Biologie a chov raku. Fakullta Rybarstvi a Ochrany Vod, Jichoceska Univetzita v Ceskich Budejovicach

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Potrafi zorganizować i prowadzić hodowlę różnych grup systematycznych bezkręgowców

Ma umiejętność właściwej pielęgnacji różnych taksonów bezkręgowców

Posiada zdolność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce

Kompetencje społeczne

Kreatywny w organizowaniu i prowadzeniu hodowli zwierząt z niższych taksonów (bezkręgowce)

Wrażliwy na rolę bezkręgowców w ekosystemach

Ma świadomość wpływu wykorzystania tych zwierząt w środowisku i dla człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z całości przedmiotu: 40% pytań z zakresu ćwiczeń, 60% z zakresu wykładów

Zakres tematów:

Ćwiczenia (30 godz.)

1. Skorupiaki w hodowlach amatorskich (dziesięcionogi skorupiaki niższe – zwierzęta karmowe) 2 godz.

2. Pajęczaki – najczęściej hodowane bezkręgowce (warsztaty oraz ćwiczenia terenowe) 10 godz.

3. Przegląd wybranych rzędów owadów (karaczany, modliszki, prostoskrzydłe, straszyki, łuskoskrzydłe, chrząszcze) – biologia oraz praktyczne aspekty hodowli (warsztaty oraz ćwiczenia terenowe) 10 godz.

4. Formikaria (warsztaty) 2 godz.

5. Apiologia – błonkoskrzydłe: rośliny miododajne, najważniejsze rośliny pożytkowe w stanie dzikim i uprawiane przez człowieka, miody nektarowe i spadziowe, inne produkty pszczele oraz ich zastosowanie w medycynie i kosmetyce (warsztaty oraz ćwiczenia terenowe) 5 godz.

6. Zaliczenie 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja okazów preparatów makroskopowych i żywych okazów zwierząt hodowanych w terrarystyce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:45, sala 242
Tadeusz Brzuchacz, Ewa Drąg-Kozak, Sławomir Rubaj 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Jubileuszowy
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)