Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SI.HZOHX
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Encyklopedia pszczelarska, praca zbiorowa PWRiL, 2013

The Effect of Heavy Metal Pollution on the Development of Wild Bees. Moroń i in. Atlas of Biodiversity risc, Chapter 9.

Efekty uczenia się:

Student potrafi scharakteryzować organizację społeczną rodziny pszczelej

Student potrafi objaśnić wpływ bioróżnorodności dzikich pszczół na funkcjonowanie agroekosystemów

Student potrafi wskazać naturalne i antropogeniczne środowiska o szczególnym znaczeniu w utrzymywaniu się dzikich pszczół

Student potrafi scharakteryzować zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki pasiecznej

Student potrafi scharakteryzować choroby pszczół i sposoby ich zapobiegania

Student potrafi wskazać scharakteryzować produkty pszczele i ich znaczenie w gastronomii, kosmetyce i farmakologii

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, ocena z wykładów stanowi 100% oceny końcowej

Zakres tematów:

Budowa morfologiczna w aspekcie przystosowania do pobierania pożytku i funkcjonowania w rodzinie pszczelej

Barwy i zapachy kwiatów, a wrażliwość narządów zmysłów pszczół

Biologia pszczół: samotnych, przedspołecznych i społecznych

Rola pszczół w środowisku przyrodniczym: praca pszczół w czasie zdobywania pożytku i zapylania roślin , produkty pszczele

Owady spadziujące

Zajęcia w pasiece

Zarys dziejów pszczelnictwa

Zasady zakładania pasieki (pasieczysko, jego urządzenie, wyposażenie zaplecze pasieczne)

Typy uli stosowanych w Polsce

Praca przy otwartym ulu

Prace pasieczne związane z obsługą pasieki (przeglądy, karmienie pszczół, zapobieganie rabunkom, miodobranie, łączenie rodzin)

Rozmnażanie rodzin pszczelich

Wybrane choroby pszczół i zasady bezpiecznego stosowania środków leczniczych w pasiece

Produkty pszczele i metody pozyskiwania

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:00 - 19:00, sala 335
Irena Grześ, Tadeusz Brzuchacz 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Jubileuszowy
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)