Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia ryb H.IRB.RYB9.SI.HZOBY
Ćwiczenia audytoryjne (CWA) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

j.w.

Efekty uczenia się:

Potrafi wymienić charakterystycznych przedstawicieli ichtiofauny dla różnorodnych siedlisk środowiska wodnego na świecie, omówić ich biologię i przystosowania

Potrafi obliczyć wiek ryb na podstawie łusek

Posiada umiejętność interpretacji wyników badania struktury gatunkowej i wiekowej populacji ryb w zbiorniku wodnym

Dokonuje obliczeń kondycji ryb i rocznych przyrostów długości i masy ciała

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na minimum 55% .pytań kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%

Zakres tematów:

Charakterystyka i wykorzystanie cech biometrycznych i merystycznych w taksonomii ryb

Ćwiczenia praktycznego rozpoznawania gatunków ryb z wykorzystaniem klucza

Charakterystyka wybranych gatunków ryb rzecznych, z uwzględnieniem preferowanych przez nie siedlisk i krain rzecznych

Charakterystyka wybranych gatunków ryb jeziornych, z uwzględnieniem preferowanych przez nie siedlisk jeziornych, klasyfikacja rybacka jezior

Omówienie znanych metod badania wieku ryb

Praktyczne ćwiczenia badania wieku ryb na podstawie łuski

Omówienie metod badania wzrostu ryb w populacji

Praktyczne ćwiczenia badania wzrostu ryb w populacjach niektórych gatunków ryb z wybranych zbiorników zaporowych, na podstawie dostępnych raportów odłowów gospodarczych przeprowadzanych na tych zbiornikach

Omówienie metod obliczania różnych parametrów ichtiobiologicznych populacji ryb wód otwartych, takich jak współczynniki kondycji, struktura wiekowa gatunku, struktura gatunkowa ichtiofauny,

Charakterystyka ichtiofauny Morza Bałtyckiego.

Metody dydaktyczne:

prezentacje

filmy

preparaty konserwowane

dyskusje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 13:00, sala B
Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa i Stacja Doświadczalna w Mydlnikach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.