Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia ryb H.IRB.RYB9.SI.HZOBY
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

j.w.

Efekty uczenia się:

Znajomość budowy, biologii, nomenklatury systematycznej i wymagań środowiskowych ryb, ich sposobów poruszania się, zdobywania pokarmu, rozrodu, obrony przed drapieżnikami.

Wiedza o znaczeniu ryb w przyrodzie oraz zależnościach ekologicznych pomiędzy różnymi gatunkami w środowisku wodnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Zakres tematów:

Przedstawienie obowiązującej systematyki ryb i charakterystyki wybranych taksonów

Charakterystyka przystosowań ryb umożliwiających życie w środowisku wodnym:

Różnorodność przystosowań ryb do poruszania się w odmiennych siedliskach ekosystemów wodnych

Różnorodność dodatkowych narządów oddechowych pomagających przetrwać w środowisku ubogim w tlen

Charakterystyka przystosowań rozrodczych ryb, zależnych od zajmowanego siedliska:

Omówienie znanych strategii rozrodczych ryb jajorodnych (ryby litofilne, fitofilne, psammofilne, pelagofilne, inne)

Charakterystyka różnych rodzajów żyworodności u ryb

Rozwój zarodkowy ryb, organogeneza, rozwój larwalny, metamorfoza

Różnorodność przystosowań pokarmowych ryb, ryby drapieżne, bentosożerne, roślinożerne, planktonożerne, inne sposoby zdobywania pokarmu

Klasyfikacje migracji wykonywanych przez ryby. Ryby anadromiczne, katadromiczne, potamodromiczne, oceanodromiczne, inne rodzaje wędrówek ryb

Charakterystyka przystosowań morskich ryb głębinowych, zjawisko fluorescencji i bioluminescencji.

Metody dydaktyczne:

prezentacje audiowizualne

filmy

dyskusje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:00 - 15:00, sala A
Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa i Stacja Doświadczalna w Mydlnikach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.