Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej D.TECHNIKI.SD.DXXXX
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2010

2. Francuz W.M., Dydaktyka w nowej szkole zawodowej. Wyd. PK, Kraków 2004

3. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 2007Uzupełniająca (do 3 pozycji):

1. Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. GWP, Gdańsk 2012

2. Pease A. i B., Mowa ciała. Rebis, Poznań 2009

3. Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. ITE - PIB, Radom 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

UR3_WO8 posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii związanej z podstawowymi pojęciami z pedagogiki oraz technikami kształcenia

UR3_WO8 posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

UMIEJĘTNOŚCI

UR3_UO8 analizuje i charakteryzuje podstawowe prawidłowości dotyczące zagadnień pedagogicznych

UR3_UO8 potrafi samodzielnie poszukiwać i poszerzać wiedzę pedagogiczną z literatury i innych źródeł, dokonywać interpretacji i wyciągać wnioski oraz prezentować je w postaci "mapy myśli"

UR3_UO8 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

UR3_UO8 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

KOMPETENCJE

UR3_KO5 docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej w życiu oraz pracy zawodowej w połączeniu z posiadanymi kompetencjami specjalistycznymi

UR3_KO2 docenia potrzebę stałego dokształcania się i doskonalenia

UR3_KO4 potrafi współpracować z innymi mistrzami i ekspertami

UR3_KO4 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i zdolny do porozumiewania się z ludźmi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca obejmuje:

- aktywność na poszczególnych zajęciach,

- wykonanie i zaprezentowanie elementów obudowy dydaktycznej do zaplanowanych zajęć,

- przedstawienie konspektu zajęć z uwzględnieniem aktywizujących metod kształcenia.

Portfolio obejmujące następujące prace:

1. Autorski projekt kursu zawierający opis efektów kształcenia, treści metod, form, narzędzi ewaluacji oraz scenariusz wybranych zajęć

2. Esej tutorski na wybrany temat związany z problematyzacją efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Aktywizujące techniki i metody kształcenia w standardach kwalifikacji zawodowych (gry dydaktyczne, symulacje, dyskusje).

2. Pracownik nauki jako twórca, mistrz, nauczyciel, opiniodawca, ekspert, krzewiciel wiedzy, członek społeczeństwa. Tworzenie "map myśli".

3. Analiza typów osobowości poprzez Kwestionariusz osobowościowy Taylor'a Hartman'a. Sprawdzenie swojego stylu myślenia, przedsiębiorczości.

4. Koncepcja, opracowanie i autoprezentacja - własnego "herbu" z uwzględnieniem: pracy, hobby, stosunku do ludzi oraz wartości w życiu.

5. Sztuka słuchania oraz sztuka mówienia. Przykłady metakomunikatów. Mowa ciała w praktyce.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe, metoda przypadków, symulacje, dyskusje, gry dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Romek 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Romek 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.