Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej D.TECHNIKI.SD.DXXXX
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2010

2. Francuz W.M., Dydaktyka w nowej szkole zawodowej. Wyd. PK, Kraków 2004

3. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 2007Uzupełniająca (do 3 pozycji):

1. Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. GWP, Gdańsk 2012

2. Pease A. i B., Mowa ciała. Rebis, Poznań 2009

3. Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. ITE - PIB, Radom 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

UR3_WO8 posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii związanej z podstawowymi pojęciami z pedagogiki oraz technikami kształcenia

UR3_WO8 posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

UMIEJĘTNOŚCI

UR3_UO8 analizuje i charakteryzuje podstawowe prawidłowości dotyczące zagadnień pedagogicznych

UR3_UO8 potrafi samodzielnie poszukiwać i poszerzać wiedzę pedagogiczną z literatury i innych źródeł, dokonywać interpretacji i wyciągać wnioski oraz prezentować je w postaci "mapy myśli"

UR3_UO8 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

UR3_UO8 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

KOMPETENCJE

UR3_KO5 docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej w życiu oraz pracy zawodowej w połączeniu z posiadanymi kompetencjami specjalistycznymi

UR3_KO2 docenia potrzebę stałego dokształcania się i doskonalenia

UR3_KO4 potrafi współpracować z innymi mistrzami i ekspertami

UR3_KO4 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i zdolny do porozumiewania się z ludźmi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca obejmuje:

- aktywność na poszczególnych zajęciach,

- wykonanie i zaprezentowanie elementów obudowy dydaktycznej do zaplanowanych zajęć,

- przedstawienie konspektu zajęć z uwzględnieniem aktywizujących metod kształcenia.

Portfolio obejmujące następujące prace:

1. Autorski projekt kursu zawierający opis efektów kształcenia, treści metod, form, narzędzi ewaluacji oraz scenariusz wybranych zajęć

2. Esej tutorski na wybrany temat związany z problematyzacją efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia z pedagogiki. Etapy edukacji i pracy zawodowej, wychowanie, kształcenie, uczenie się i nauczanie. Międzynarodowy wymiar edukacji.

2. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. Etapy procesu kształcenia, obudowa dydaktyczna i baza do różnych rodzajów zajęć. Standardy kwalifikacji zawodowych. Dobre obyczaje w nauce. Wystąpienia publiczne.

3.Typy osobowości i ich znaczenie w relacjach międzyludzkich. Poprawna komunikacja werbalna: sztuka tworzenia pełnego komunikatu, analiza wewnętrznych stanów biorących udział w komunikacji.

4. Komunikacja niewerbalna: zależności przestrzenne; szczegółowa analiza gestów i postawy ciała; mimika twarzy a emocje.

5. Parajęzyk: artykulacja, rezonans, tempo mówienia, siła głosu, wysokość dźwięku. Metakomunikaty oraz modyfikatory werbalne.

Metody dydaktyczne:

Wykłady konwersatoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, tutoriale, metoda projektu, metoda przypadków, portfolio, dyskusje, gry dydaktyczne, grupowe sesje podsumowujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudia Węc 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.