Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotogrametria i teledetekcja I I.FOT01.08Z.SI.IGKGX
Ćwiczenia projektowe (CWP) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe wystawione są na postawie zaliczenia projektu (indywidualnego/grupowego) oraz pracy pisemnej, a także sprawdzianu wiedzy.

Zakres tematów:

Technika fotografowania i obróbka obrazów. Warunki fotografowania. Podstawowe i dodatkowe wyposażenie aparatów fotograficznych. Wykonywanie zdjęć przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Matryce aparatów cyfrowych

Fototeodolit i UMK, wykonanie fotogrametrycznych zdjęć naziemnych. Budowa instrumentu, sprawdzenie i rektyfikacja warunków fototeodolitu. Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej.

Ocena zdolności stereoskopowego widzenia. Widzenie monokularne i binokularne – dokładność. Wyznaczenie ostrości stereoskopowego widzenia.

Plan lotów fotogrametrycznych. Podstawowe parametry zdjęć lotniczych przy opracowaniu planu nalotu oraz dobór ich wartości. Opracowanie planu nalotu.

Analityczne wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia. Pomiar współrzędnych tłowych na cyfrowych obrazach pojedynczych zdjęć lotniczych i obliczenie elementów orientacji zewnętrznej.

Analiza stereogramu lotniczego.

Elementy orientacji wzajemnej w układzie bazowym i w układzie współrzędnych. Orientacja wewnętrzna, wzajemna i bezwzględna modelu.

Aerotriangulacja cyfrowa metodą niezależnych wiązek. Opracowanie i wyrównanie bloku zdjęć na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta.

Numeryczny Model Terenu i ortofotografia cyfrowa. Proces technologiczny opracowania ortofotomapy cyfrowej na fotogrametrycznej stacji cyfrowej.

Opracowanie stereogramu lotniczego na fotogrametrycznej stacji cyfrowej DELTA, generowanie NMT metodą kombinowaną, opracowanie 3D stereogramu.

Opracowanie NMT na podstawie danych LIDAR. Automatyczna filtracja i klasyfikacja chmury punktów, manualna klasyfikacja chmury punktów na przekrojach, generowanie i weryfikacja NMT

Opracowanie modelu różnicowego NMT pomiędzy opracowaniem fotogrametrycznym i LIDAR, analiza i korekta błędów modeli.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia projektowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Piech 17/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bartosz Mitka 13/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Piech 15/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusława Kwoczyńska 15/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Bartosz Mitka 15/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusława Kwoczyńska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)