Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Weterynaria

Informacje o programie studiów

Kod: WETXX.SJ.11
Nazwa: Weterynaria
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 5,5 roku (11 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: weterynaria
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów. Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe z 4 grup przedmiotów (grupa I biologia, grupa 2 chemia, grupa 3 język obcy, grupa 4 matematyka); uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata, pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Dyplom lekarza weterynarii - kierunek Weterynaria
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)