Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: TTZXY.SM.03
Nazwa: Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka technologia żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
technologia żywności i żywienie człowieka żywienie człowieka z dietetyką
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Technologii Żywności (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr letni 2014/2015 - ...

dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub z tytułem zawodowym inżyniera, magistra inżyniera na kierunkach pokrewnych oraz ocena uzyskana na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia

Warunki przyjęcia:
semestr zimowy 2012/2013 - Semestr zimowy 2014/2015

dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka lub na kierunkach pokrewnych oraz ocena uzyskana na dyplomie i średnia ocen ze studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.)
  • Praca dypl. magisterska (mgr inż.) - Technologia Żywności - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady marketingu, prawa żywnościowego oraz prawidłowego żywienia człowieka. Potrafi posługiwać się technologią komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów III stopnia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)