Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: TTZXY.SM.03
  Nazwa: Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka technologia żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
technologia żywności i żywienie człowieka żywienie człowieka z dietetyką
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Technologii Żywności (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, żywienie człowieka z dietetyką
Drugi semestr, żywienie człowieka z dietetyką
Trzeci semestr, żywienie człowieka z dietetyką

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, technologia żywności
Drugi semestr, technologia żywności
Trzeci semestr, technologia żywności
First semester, food technology
Second semester, food technology
Third semester, food technology

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr letni 2014/2015 - ...

dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub z tytułem zawodowym inżyniera, magistra inżyniera na kierunkach pokrewnych oraz ocena uzyskana na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia

Warunki przyjęcia:
semestr zimowy 2012/2013 - Semestr zimowy 2014/2015

dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka lub na kierunkach pokrewnych oraz ocena uzyskana na dyplomie i średnia ocen ze studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.)
Praca dypl. magisterska (mgr inż.) - Technologia Żywności - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady marketingu, prawa żywnościowego oraz prawidłowego żywienia człowieka. Potrafi posługiwać się technologią komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów III stopnia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.