Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: TJBXZ.SM.03
Nazwa: Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semesty)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i bezpieczeństwo żywności
jakość i bezpieczeństwo żywności
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Technologii Żywności (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności lub z tytułem zawodowym inżyniera, magistra inżyniera na kierunkach pokrewnych oraz ocena uzyskana na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dypl. magisterska (mgr inż.) - Jakość i Bezp. Żyw. - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów III stopnia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)