Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: TJBXY.SI.07
  Nazwa: Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i bezpieczeństwo żywności
jakość i bezpieczeństwo żywności
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Technologii Żywności (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Drugi semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Trzeci semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Czwarty semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Piąty semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Szósty semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności
Siódmy semestr, jakość i bezpieczeństwo żywności

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki z astronomią.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska (inż.)
Praca dypl. inżynierska (inż.) - Jakość i Bezp. Żyw. - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma wiedzę z zakresu technologii żywności i podstaw żywienia człowieka oraz nauk chemicznych, technicznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analizy sensorycznej i nowoczesnych metod analizy instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych. Absolwent zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe