Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: TJBXY.SI.07
Nazwa: Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i bezpieczeństwo żywności
jakość i bezpieczeństwo żywności
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Technologii Żywności (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki z astronomią.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż.)
  • Praca dypl. inżynierska (inż.) - Jakość i Bezp. Żyw. - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent ma wiedzę z zakresu technologii żywności i podstaw żywienia człowieka oraz nauk chemicznych, technicznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analizy sensorycznej i nowoczesnych metod analizy instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych. Absolwent zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)