Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach inżynierskich)

Informacje o programie studiów

Kod: ROSOY.SM.03
Nazwa: Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach inżynierskich)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: ochrona środowiska kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
ochrona środowiska monitoring ekologiczny środowiska
ochrona środowiska
ochrona środowiska zagrożenia i ochrona ekosystemów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zaliczenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dypl. magisterska (mgr inż.) - Ochr. Środ. - kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
  • Praca dypl. magisterska (mgr inż.) - Ochr. Środ. - monitoring ekologiczny środowiska
  • Praca dypl. magisterska (mgr inż.) - Ochr. Środ., sp. zagrożenia i ochrona ekosystemów
  • Praca dypl. magisterska (mgr) - Ochr. Środ., sp. monitoring ekologiczny środowiska
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia III stopnia (doktoranckie) i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)