Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrodnictwo, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: OOGXY.SM.03
Nazwa: Ogrodnictwo, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: ogrodnictwo agroekologia i ochrona roślin
ogrodnictwo bioinżynieria
ogrodnictwo sadownictwo
ogrodnictwo rośliny ozdobne
ogrodnictwo sztuka ogrodowa
ogrodnictwo rośliny warzywne
ogrodnictwo
ogrodnictwo rośliny lecznicze i prozdrowotne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
ogrodnictwo agroekologia i ochrona roślin
ogrodnictwo bioinżynieria
ogrodnictwo sadownictwo
ogrodnictwo
ogrodnictwo rośliny ozdobne
ogrodnictwo sztuka ogrodowa
ogrodnictwo rośliny warzywne
ogrodnictwo rośliny lecznicze i prozdrowotne
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, pozytywne zaliczenie postępowania kwalifikacyjnego i osiągnięcie określonej ilości punktów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

Nie posiada

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz na Studia Podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)